MP-toppar i Haninge på väg att uteslutas

Höga företrädare inom MP Haninge är på väg att uteslutas – sedan de i maktbegär svikit MP:s hjärtefrågor. ”Det här är kulmen av en längre tids stökigheter och turbulens inom MP i Haninge”, säger Elin Olsson, ordförande för MP i distriktet.

  • Publicerad 14:47, 22 nov 2018

Artikeln har uppdaterats.

Sundbyberg, Tensta, Botkyrka – och även Haninge.

Skandalerna inom MP i Storstockholm fortsätter.

Nu bekräftar Elin Olsson, ordförande i MP:s distriktsstyrelse, att ett antal medlemmar i MP Haninge är på väg att uteslutas.

– Vi har väckt ett antal personärenden till partistyrelsen som ska utreda dem skyndsamt, säger hon.

De senaste två veckorna har förhandlingarna mellan MP och det nya politiska styret i Haninge (S, C, L och KD) strandat.

Anledningen är att ett antal högre företrädare för MP i Haninge – mot medlemmarnas vilja – sagt nej till den valtekniska samverkan MP ville ingå med styret. Något som skulle stoppa SD från inflytande i Haninge.

Krisen i MP Haninge betyder alltså att det nya styret i Haninge plötsligt saknar det nödvändiga stöd MP skulle utgöra.

Ger SD inflytande

– När förhandlingsgruppen kom tillbaka med en överenskommelse så sade referensgruppen nej till förslaget på för mig oklara grunder. Beslutet är dessutom fattat på ett odemokratiskt sätt. Man har inte utgått från vad som varit bäst för MP. Förhandlingarna har stängts helt och hållet. Ett nej betyder ökat inflytande för SD och att vi får svårare med inflytande för grön politik. Vi ser väldigt allvarligt på situationen, säger Elin Olsson.

Referensgruppen och förhandlingsgruppen innehöll totalt sex personer, men Elin Olsson vill inte nämna vilka personer som riskerar uteslutning.

Enligt henne har de senaste veckorna varit kulmen på en oro som funnits ända sedan förra valrörelsen.

– Efter valet 2014 fick vi avdelningen att fungera bättre, men nu på senare tid har problemen tyvärr accelererat på nytt. Det här är kulmen av en längre tids stökigheter och turbulens inom MP:s Haninge-avdelning.

Vad handlar problemen om?

– Det har varit maktstridigheter under årens gång, säger Elin Olsson.

Johan Svensk (MP), kommunalråd under den gångna mandatperioden i Haninge och ordförande i föreningen fram tills nu, ströks bara någon dag innan valet från vallistorna.

Lång process att vänta

– Vi hade kritik mot Johan Svensk och mot styrelsen som helhet. Den kritiken tog medlemmarna vidare och det riktades misstroende.

Vad har kritiken mot Johan Svensk handlat om?

– Det har funnits problem i avdelningen, och vi i distriktsstyrelsen ställer nu flera företrädare till ansvar för situationen.

Elin Olsson hoppas att MP kommer kunna stötta S, C, L och KD trots allt.

– Miljöpartiets medlemsmöte har godkänt avsiktsförklaringen och gett en förhandlingsgrupp i uppdrag att  ta detta vidare till en överenskommelse. I nuläget har vi ingen valteknisk samverkan, men vi har en god dialog med kommunledningen och hoppas kunna hitta lösningar på den situationen.

Elin Olsson tar för distriktets räkning över som tillförordnad ordförande i MP Haninge.

– Det blir tills en ny styrelse väljs. Men processen lär ju dra ut på tiden med tanke på detta som inträffat.

Mitt i har efter intervjun med Elin Olsson sökt både MP:s gruppledare i Haninge Mehmet Coksürer, och Sahir Drammeh (MP), toppkandidat och förste vice ordförande i fullmäktige gångna mandatperioden, och frågat om de sade nej till den valtekniska samverkan.

Sahir Drammeh har valt att inte svara, men Mehmet Coksürer svarar i sms: ”Vill inte kommentera det nu. Återkommer senare.”

Johan Svensk har avböjt att kommentera.