Utan jobb. Dan Gahnström börjar inte på regeringskansliet som det var tänkt. Han kommer inte heller att återvända till sitt jobb som kommunalråd i Botkyrka som han lämnade i torsdags.

MP stoppar Dan Gahnströms regeringsjobb: "Min avgång som kommunalråd ligger fast"

Det blir inget regeringjobb för Dan Gahnström (MP) från Botkyrka. Beskedet kom på söndagkvällen, dagen innan det nya jobbet skulle börja. – Det är tråkigt, men MP är i dag ett mycket nervöst parti, kommenterar Dan Gahnström till Södra Sidan.

  • Publicerad 00:01, 2 maj 2016

Måndagen den 2 maj skulle Dan Gahnström (MP) börja sitt nya jobb i regeringskansliet, som samordnare för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. I torsdags gjorde han sin sista dag som kommunalråd i Botkyrka. Men på söndagkvällen kom beskedet:

– Vi har haft ett samtal och gemensamt kommit fram till att han inte börjar tjänsten, säger Per Ängquist (MP), statssekreterare i statsrådsberedningen till DN.

Dan Gahnström kommenterar till Södra Sidan:

– Det är riktigt att Per och jag blev överens om att jag inte börjar jobba på regeringskansliet som situationen nu är. Det är tråkigt men MP är i dag ett mycket nervöst parti som står inför en kongress där bla språkrörsvalet kommer att stå i centrum.

Kommer du att återvända till Botkyrkapolitiken nu?

– Jag har lämnat mina uppdrag som kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. Det ligger fast. Exakt vad jag ska göra i framtiden funderar jag över. En sak är dock klar, politiskt sysslolös kommer jag inte vara, säger Dan Gahnström.

Tvärvändningen kommer efter att Dan Gahnström under ett par veckor fått starkt negativ publicitet i riksmedierna.

Det började med att MP:s lokalorganisation i Botkyrka valde Gahnströms politiska sekreterare, Fredrik Olsson, till efterträdare som kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden – trots att Fredrik Olsson inte bott i Botkyrka tidigare. Det stod klart att Fredrik Olsson var Gahnströms kandidat.

För att göra Fredrik Olsson till Botkyrkabo ordnade Dan Gahnström och hans hustru Esabelle Dingizian en tillfällig bostad åt honom i sitt gästrum – beläget i parets garage i Tullinge. Esabelle Dingizian är själv högt uppsatt MP-politiker och 3:e vice talman i riksdagen.

DN har ifrågasatt om Fredrik Olsson verkligen bott i sitt gästrum. Under april har han dock köpt sig en egen bostadsrätt i Botkyrka.

Mycket snart efter "garageaffären" kom beslutet från en enhällig revisorsgrupp i Botkyrka att inte föreslå ansvarsfrihet för tekniska nämnden, där Dan Gahnström har varit ordförande under både denna och förra mandatperioden. Revisonsfirman PwC riktade dräpande kritik mot politikerna i nämnden:

"Det sammantagna granskningsresultatet och den historiska oförmågan att säkerställa att fattade beslut på olika nivåer i den politiska organisationen blir verkställda och att påtalade brister därigenom blir åtgärdade, leder osökt tanken till kommunens slogan ("Långt ifrån Lagom") men då i negativ bemärkelse."

Tekniska nämnden fick till slut ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. Kommunens övriga politiska ledning instämde till stor del i revisorernas kritik, men ansåg att det räckte med en anmärkning.

Statssekreterare Per Ängquist (MP) undviker frågan vilken roll dessa händelser haft för beslutet att avbryta anställningskontraktet:

– Jag vill inte recensera det som har hänt i Botkyrka, säger Per Ängquist till DN.

Dan Gahnström kommenterar i ett mail:

– Det är viktigt att KF inte gick på revisorerna slutsats som var allt för långtgående. Det är viktigt att kommunens politiker ser att TN också gjort  väldigt mycket positivt. Vi levererar rent dricksvatten och dagvatten. Vi har har fosilbränslefria fordon och fastigheter. Vi energieffektiviserar våra fastigheter och installerar solceller på allt fler av kommunens fastigheter och anläggningar och vi är Sveriges mest klimatsmarta kommun.