MP om Väsbybornas återvinning: ”Få och stökiga stationer”

Väsbyborna källsorterar minst av alla i Stockholms län. Tråkiga siffror tycker Miljöpartiet i Upplands Väsby, som tror att det beror på att återvinningsstationerna ofta är överfulla och stökiga. – Attraktiva lösningar är nödvändigt för att det ska vara lätt att göra rätt.

  • Publicerad 14:37, 27 mar 2020

Miljöpartiets gruppledare Maria Tuvesson menar att Väsbyborna måste bli bättre med att källsortera sina sopor.

Jag tycker att det är tråkigt att vi inte lyckas bättre med vårt ansvar att ta hand om och källsortera våra sopor. Våra barn lyckas ju på förskolorna så varför lyckas vi inte hemma?

Stökig återvinning i Väsby

En Väsbybo slängde knappt 30 kilo återvinningsbart material förra året, jämfört med Ekerö- och Vaxhlmsbornas 90 kilo per person. Därmed återvinner alltså Väsbyborna minst i hela Stockholms län.

Maria Tuvesson tror att den låga återvinningen beror på att det finns relativt få returstationer i kommunen, och att de ofta är överfulla och stökiga.

Jag tror att de här platserna behöver bli mycket trevligare utan att de för den delen har sjöutsikt. Vi är ju alla en del av miljöarbetet och vår insats har betydelse, det kanske vi behöver påminnas om.

Ett av flera exempel på nedgångna returstationer i Upplands Väsby. Foto: Maria Tuvesson

Ny avfallsplan tas fram

Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Upplands Väsby. Foto: Timo Peter Gronlund

Till och med 27 mars kan Väsbybor lämna förslag och synpunkter på Upplands Väsby kommuns nya avfallsplan som presenteras i höst.

– Vi behöver förmedla betydelsen av att alla källsorterar. Genom arbetet med avfallsplanen så hoppas jag att vi får in en hel del synpunkter i frågan. Jag ser fram emot att ta del av alla svar som kommer in för att se om vi får in tips på nya lösningar och hur vi kan driva denna fråga tillsammans med Väsbybor och de som är med och bygger Väsby så att det blir genomtänkt från början.

Returstation i Smedby kan bli återvinningsgalleria

År 2020 ligger den nationella målet på sortering av matavfall på 50 procent. Där kämpar Upplands Väsby kommun fortfarande med att nå 35 procent.

Återvinningstrenden måste vändas, och Väsbybornas börja tänka mer långsiktigt, menar Maria Tuvesson.

Vi behöver vända detta och gå från linjärt agerande till cirkulärt agerande kring allt vårt avfall. Väsby testade avfallskärl med flera fraktioner för några år sedan, dessa var omtyckta av många. Utöver förpackningar så behöver vi i större omfattning ta han om och återanvända andra prylar. Återvinningsstationen vid Smedby kan utvecklas till en återvinningsgalleria som den i Retuna i Eskilstuna.

Tyck till om återvinningen i kommunen HÄR. Vad tycker du att borde förbättras för att återvinna mer i Upplands Väsby?