Vill ha miljözoner. "Luftkvaliteten vi har i Sundbyberg duger inte", säger Martin Solberg (MP). Foto: Pressbild

MP: Inför miljözoner i Sundbyberg

Miljöpartiet vill införa miljözoner och förbjuda äldre bilar på de gator i Sundbyberg med sämst luftkvalitet.

  • Publicerad 14:30, 9 jul 2021

Enligt en rapport från 2017, gjord av Östra Sveriges Luftvårdsförbund, har kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg störst andel exponerade invånare för kvävedioxidhalter över det angivna normvärdet.

Dessutom klarades inte miljömålen för partiklar (PM10) på Järnvägsgatan, Fredsgatan, Landsvägen, Tulegatan och Löfströms Allé vid mätningar av luftmiljön som gjordes 2015 och 2020.

Med detta i åtanke vill Miljöpartiet i Sundbyberg nu se över möjligheterna att införa miljözon 2 (se faktaruta) på dessa gator – alltså att fordon som ska köra där måste uppfylla utsläppskraven enligt Euro V eller Euro VI.

– Luftkvaliteten vi har i Sundbyberg duger inte. Vi prioriterar en ren luft framför att de smutsigaste bilar ska ha framfart överallt i stan, säger Martin Solberg, oppositionsråd och gruppledare för Miljöpartiet i Sundbyberg.

I motionen som lämnats i kommunfullmäktige skriver MP att man vill se nya mätningar av luftkvaliteten på de aktuella gatorna igen och utreder behovet av miljözoner på dem.

Måste inte många sundbybergare köpa nya bilar då?

– Hade vi infört en miljözon i hela centrum eller i hela kommunen så hade man inte fått köra sin Volvo från -95. Men det här handlar om de fåtal gator med sämst luftkvalitet, och att göra justeringar där, så att du som har en äldre bil behöver ta ett par kvarters omväg, säger Martin Solberg.

Frågan är hur stor effekt miljözoner har. Enligt en färsk rapport från Stockholms stad har utsläppen av kväveoxider minskat med två procent på Hornsgatan som numera är miljözon 2. Koldioxiden från fossila bränslen har minskat med 0,5 procent på gatan. Ett stort skäl att minskningen inte blivit större ska enligt rapporten dock vara att många har fortsatt att köra sina förbjudna bilar på Hornsgatan.

– Vi behöver kika på den rapporten och använda den som lärdom till Sundbyberg om varför effekten inte har blivit så stor som önskat, säger Martin Solberg som till exempel tror det är viktigt att kommunicera fördelarna med en miljözon till medborgarna.

Väntar in planer

Stefan Bergström (C) är stadsmiljökommunalråd. Han tycker det är bra att problemen med luften lyfts, men säger att han vill invänta detaljplaner för nya stadskärnan innan beslut om eventuella miljözoner tas.

– Det här finns absolut med i tankarna, men exakt hur vi ska göra måste vi se mer när vi vet mer om hur infrastrukturen kommer att fungera och när vi vet hur flödena kommer bli. Men ingen av oss vill ju att Sundbyberg blir en genomfartskommun för bilar på fossila bränslen som släpper ut skit i luften, säger Stefan Bergström.

Detta är miljözoner

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering. Undantag från den grundregeln är att fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II får köra i miljözoner i åtta år. Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Miljözon klass 2

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordonen med bensinmotor och dieselmotor uppfylla Euroklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med kompressionstända motorer (diesel) till att de ska uppfylla Euro VI.

Källa: Transportstyrelsen

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

200 nya elbussar ska rulla in i stan

Nyheter Till Solna, Sundbyberg, Bromma och Sollentuna. Busstrafiken blir snart tystare och mer miljövänlig. 2024 ska 80 procent av busstrafiken i de nordvästra delarna av stan gå på el.onsdag 26/1 15:13

Stadens äldsta hus står tomt – fyra år efter köpet

Nyheter Saknar hyresgäst: "Det är illa skött" Ett trädgårdskafé. Det hoppades Moderaterna på när staden köpte Sundbybergs äldsta byggnad för 20 miljoner kronor. Snart fem år senare står Ahlby säteri ännu tomt på verksamhet och åsikterna om dess...onsdag 26/1 11:38

Bildspecial: Pulkafrossa i Sundbybergs backar

Nyheter Här var det tusen hål i nacken! När snötäcket låg som tjockast kunde inte heller vi på tidningen hålla oss. Ut bar det, och inte till bara en utan TVÅ pulkabackar i Sumpan.tisdag 25/1 16:41