Mottagning för sprututbyte öppnar nära Globen

En ny mottagning som erbjuder sprututbyte för narkomaner ska öppna mellan Gullmarsplan och Globen. Senast i april kommer den att vara igång. – Det här är ett bra kollektivtrafiknära läge, säger Jessica Eriksson (L).

  • Publicerad 16:43, 8 nov 2017

Idag finns en mottagning på St Görans sjukhus på Kungsholmen dit narkomaner kan gå för att byta sina använda sprutor mot rena. Men den räcker inte längre till. Mellan 110 och 150 personer kommer varje dag till verksamheten på Kungsholmen.

Därför har landstinget beslutat att en ny mottagning för sprututbyte ska öppna mellan Gullmarsplan och Globen.

– Vi behöver utöka verksamheten som finns på St Göran, den är inte dimensionerad för att ta emot så många. Det blir inte bra för någon; varken för personalen, de som behöver hjälp eller de som bor i området. När det blir för många människor på ett och samma ställe kan det lätt bli oroligt, säger Jessica Eriksson (L), ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri.

Verksamheten med gratis sprututbyte för narkomaner infördes på prov i april 2013 och permanentades förra året. De flesta som kommer till verksamheten injicerar heroin eller amfetamin.

Vill informera boende först

Jessica Eriksson vill inte tala om exakt var den nya mottagningen kommer att ligga.

– Vi vill vänta med att gå ut med det tills allt är helt klart och vi vill informera dem som bor i området först. Men det är i Johanneshov, mellan Gullmarsplan och Globen, säger Jessica Eriksson.

Varför placerar ni mottagningen här?

– Det är ett bra kollektivtrafiknära läge, det är lätt att ta sig dit och det är gångavstånd från tunnelbanan. Vi vänder ju oss till missbrukare i hela länet.

Gullmarsplan är redan utsatt när det gäller missbrukare och måna upplever platsen som otrygg. Är det en lämplig plats för en sådan här verksamhet?

– Mottagningen kommer inte att ligga på själva Gullmarsplan. Jag tror att det är en bra placering. Oavsett var vi hade lagt den hade det funnits argument för att området inte var optimalt. En viktig parameter är att det ska vara lätt att att sig till mottagningen. Vi kommer dessutom fortsätta undersöka möjligheten att ha en mobil verksamhet. Många är oroliga för att hitta sprutor och kanyler på marken, men verksamheten samlar in väldigt många kanyler.

Vad innebär det här för verksamheten på St Göran?

– Trycket på deras verksamhet kommer att minska, de får bättre förutsättningar att göra ett bra jobb och de får en bättre arbetsmiljö. Säg att en tredjedel tycker att det är bättre att åka till Globen, det blir en väsentlig skillnad.

Minskat riksbeteende i utsatt grupp

Den nya mottagningen ska öppna senast i april 2018.

Vi fångar upp personer som smittats med hiv och vi har en hög vaccinationsgrad mot hepatit. Det här är de mest utsatta grupperna som minskar sitt riskbeteende.

Jessica Eriksson (L).

– Mottagningen vid Globen blir en filial, hur stor den blir kan jag inte riktigt säga. Vi får bemanna utifrån trycket på verksamheten, säger Jessica Eriksson.

Vad har sprututbytet inneburit för de människor som använder sig av det?

– Vi fångar upp personer som smittats med hiv och vi har en hög vaccinationsgrad mot hepatit. Det här är de mest utsatta grupperna som minskar sitt riskbeteende. 61 procent har fått kontakt med socialtjänsten och 42 procent med beroendevården.