Kvinnan anmälde den psykiatriska mottagningen till patientnämnden. Foto: Mostphotos

Mottagning bytte ägare – patient tog sitt liv

En ung kvinna som sökte vård på en psykiatrisk mottagning fick träffa en hyrläkare som gjorde sin sista dag. Hon anmälde brister i bemötandet till patientnämnden. I utredningen som följde kom det fram att mottagningen bytt ägare – och att patienten tagit sitt liv.

  • Publicerad 08:57, 20 sep 2018

Patientnämnden är kritisk till att patienter drabbas när privat vårdgivarverksamhet byter ägare, och ingen tar ansvar för patienternas klagomål.

Nu kräver nämnden att patienternas rätt att få svar på sina klagomål ska säkerställas.

I det aktuella fallet hade en ung kvinna sökt vård vid en privat psykiatrisk mottagning. Hon fick då träffa en hyrläkare som gjorde sin sista dag.

Hon lämnade in ett klagomål till patientnämnden och skrev att det inte kändes bra att lämna ut sig till en person hon inte skulle få träffa igen.

Oviss om fortsatt vård

Hon upplevde också ovisshet om hon skulle få den vård hon behövde, och hade inte fått besked om en remiss gällande en neuropsykiatrisk utredning som skickats till mottagningen från en ungdomsmottagning.

Patientnämnden skrev till den psykiatriska mottagningen och begärde in yttrande. Men det kom inget svar, trots påminnelser.

Ny vårdgivare

När handläggaren ringde upp mottagningen svarade ett annat företag, som också bedriver psykiatrisk verksamhet.

Mottagningen hade bytt ägare.

Till slut fick patientnämnden svar. ”Jag har efter kontroll i journalen inte kunnat bekräfta patientens uppgifter. Det verkar som om man planerat för utredning.” skriver den medicinskt ansvarige, som beklagar och säger att han inte kan göra mer då mottagningen bytt ägare.

Tog sitt liv

Patientnämnden skickade yttrandet hem till kvinnan. Några dagar senare ringde en anhörig och berättade att kvinnan tagit sitt liv.

 

Fakta

Här finns hjälp att få

Den som mår dåligt och har självmordstankar kan vända sig till sin vårdcentral eller till en psykiatrisk mottagning.

Det finns också flera telefon- eller chattjourer att vända sig till:

Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60

Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80

Jourhavande präst nås via 112

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101

Källa: 1177 Vårdguiden
Visa merVisa mindre

Maria Hägerstrand, enhetschef psykiatri vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger att vid verksamhetsövergångar erbjuds medarbetarna att följa med, och med dem patienterna.

– Inom psykiatrin har vi långa avtal med vårdgivarna och därför sker inte byten så ofta. Och när det sker brukar det för patienterna mest innebära att det är en ny skylt på dörren, säger hon.

Brist i journalen

Vad som hänt den här gången framgår inte, eftersom det inte tycks ha noterats av läkaren i journalen.

– Det borde ha stått i journalen om den fortsatta vården, säger Maria Hägerstrand.

Patientnämnden tar inte ställning till om den medicinska behandlingen är korrekt, utan är en garant för att klagomålen tas på allvar. Syftet är att bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet.

Svårt få in svar

Patienter som klagar bör få svar inom fyra veckor med en förklaring, och ifall misstag begåtts få en ursäkt. Men  nämnden har haft ”flera ärenden där privat vårdgivarverksamhet övertagits av annan privat vårdgivare och det varit svårt att få yttrande”.

Nu uppmanas landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att utreda om det i vårdgivarnas avtal ska stå hur de ska göra med patientklagomål när verksamheter byter ägare.

Fakta

Så klagar du på vården

  1. Ta i första hand kontakt med den verksamhet som ansvarade för vården och framför klagomålen/synpunkterna.
  2. Anmäl till patientnämnden. Nämnden tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel rent mediciskt, men anmälan kan  bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt.
  3. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som är en tillsynsmyndighet som granskar vården. Ivo utreder allvarligare händelser där patienter fått bestående skador, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.
  4. Ersättning för skador som orsakats av vården hanteras av Patientförsäkringen LöF eller Läkemedelsförsäkringen FF.
Källa: SLL
Visa merVisa mindre