Motorvägen ska bli stadsgata

Sedan Enköpingsvägen blev kommunal väg mellan Solna och Sundbyberg har grannkommunerna börjat smida planer för en tät stadsgata med 15 000 bostäder, butiker och företag. – Det blir ett av Sveriges största byggprojekt, om inte det största, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd i Sundbyberg.

  • Publicerad 11:12, 5 jul 2016

Den 1 maj förra året lämnade Trafikverket över Enköpingsvägen till Solna och Sundbyberg. Från och med då fick städerna som ägare stå för drift och underhåll, men också välja helt själva hur den ska utformas i framtiden.

Kikar vi in i framtiden ser vi en helt förändrad väg som mer har karaktären av stadsgata, hela vägen från Ursviks Entré till Järva krog, om vi ska tro politikerna.

– Det finns en viljeinriktning att successivt omarbeta och omgestalta Enköpingsvägen. Det föreligger diskussioner och idétänk med Sundbyberg och med en del aktörer, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden i Solna.

En bit på vägen i omgörningen har man redan kommit. Järva krog får nya stadskvarter med 350 nya bostäder, direkt intill Enköpingsvägen.

Fortsätter man västerut passerar man Bagartorp på norrsidan, och även där blir det förtätning, innan man kommer till Järvastaden.

Även Järvastaden AB, som styr utvecklingen av den kommungemensamma stadsdelen tillsammans med Solna och Sundbyberg, har planer på att närma sig vägen.

– Nu när länsstyrelsen har tagit bort vägen som rekommenderad led för farligt gods så kan man bygga mycket närmare, säger Järvastadens vd Stefan Sellgren.

Från Bagartorp bort till Brotorp vill man bygga 6-8 våningshus i kvartersstruktur.

– Sedan vill vi fortsätta bygga inåt Järvastaden. När kraftledningen är borta 2024 kan vi även bygga på den marken. Det kan bli uppemot 3 000 nya bostäder, och några till om man bygger ännu närmare vägen.

Sundbybergs del av Enköpingsvägen blir stadens nästa megaprojekt.

– Vi kan få in drygt 10 000 bostäder utan att behöva bygga särskilt högt. Men bostäder är bara ett av flera ben. Om det ska bo 20 000 invånare och många av dem barn och unga behövs skolor och förskolor, idrottsplatser, gröna miljöer och näringsliv, säger stadsmiljökommunalråd Stefan Bergström (C).

Han säger att kommunen uppvaktats av många byggare och företag, och han ser Enköpingsvägen som platsen där man bygger ihop Sundbyberg.

– I dag är Ursvik och Brotorp som satelliter på varsin sida, det är en ännu större barriär än järnvägen som jag ser det. Nu får vi en otrolig möjlighet att läka ihop stadsdelarna, det blir mer som en stad, säger Stefan Bergström.

I framtiden ska Enköpingsvägen mer likna Sturegatan i centrum än den fyrfiliga trafiktäta led den är i dag.

– Om det byggs som vi vill kan vi inte ha den här trafiken. Det rimliga är två körfält och en hastighet på 40 kilometer i timmen, säger Stefan Bergström.

I höst påbörjar programarbetet för Sundbybergssidan av Enköpingsvägen. Samtidigt utreds en flytt av Råstas bussgarage och tillhörande parkering för 250 bussar, där Sundbyberg vill bygga stad. Om flytten blir av kan minst 500 bostäder få plats här.

Bergström betonar att utvecklingen bör samköras med grannen.

– Områdena närmast Solnagränsen bör utvecklas hand i hand med Solna. Det kan till exempel handla om gemensamma idrottshallar och cykelbanor, säger han.