Motorklubbens område krymper med en tredjedel

Sollentuna Häradsallmännings förslag till Järfälla om att kommunen ska ta över arrendet för marken där gokartbanan vid Staketvägen ligger innebär inte bara att årshyran sexdubblas. Området minskas dessutom från 58 000 till 39 000 kvadratmeter.

  • Publicerad 11:12, 18 dec 2017

– Det är området intill själva banan som inte är med i förslaget, den delen där vi har fått bygglov för att bygga ut banan. Den marken behövs för att vi ska kunna arrangera moderna tävlingar, vår depå vid banan räcker inte till, säger Stig Ekström, kassör i Järfälla MK.

Nej till Järfällas förslag

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan att Sollentuna Häradsallmänning – markägaren som till 77 procent ägs av kommunerna Sollentuna (31), Stockholm (26) och Järfälla (20) – sagt nej till ett förslag från Järfälla om att låta Järfälla MK fortsätta arrendera området med samma villkor som gällt hittills.
I stället föreslog häradsallmänningen att Järfälla kommun tar över arrendet då motorklubben vräks vid årsskiftet, för att sedan hyra ut till motorklubben i andra hand.

Höjt arrende – och mindre område

Arrendet skulle höjas från knappt 400 000 till 2,5 miljoner kronor per år. Men en sexdubbling av årshyran räckte inte. Nu visar det sig att området som häradsallmänningen erbjudit Järfälla att hyra dessutom är klart mindre än det som Järfälla MK har arrenderat – 39 000 i stället för 58 000 kvadratmeter.
– Det är för att vi ville hitta en lösning som gör att arrendeavgiften ska bli överkomlig för motparten, alltså Järfälla kommun, säger Lars Keski-Seppälä, Sollentunas representant och ordförande i häradsallmänningens styrelse.
Men varför inte i så fall hyra ut samma område som tidigare men för 2,5 miljoner kronor per år?
– Det handlar om priset per kvadratmeter. Ytan kunde vi modifiera för att få ner arrendet.
Men marken intill, där det är skog, ger ju bara en bråkdel av intäkten jämfört med gokartbanan. Varför måste ni ha ut så mycket pengar per kvadratmeter just på den här markplätten?
– Det står angivet i uppsägningen av motorklubben. Mer vill jag inte kommentera, säger Lars Keski-Seppäla.
Men i uppsägningen står det bara att häradsallmänningen har möjlighet att få ”betydligt bättre” avkastning. En höjning med mer än sex gånger skulle nog de flesta betrakta som betydligt bättre.

Ur uppsägningen:

Så här står det i uppsägningen: ”Allmänningen har fått flera erbjudanden från intressenter som önskar använda det aktuella området för olika ändamål så som uppställningsplats för tunga fordon, upplag för byggmaterial och masshantering inklusive återvinning, liksom andra ändamål som tillgodoser ett storstadsnära markbehov. Avkastningen från en upplåtelse av marken för någon av dessa verksamheter kommer att vara betydligt bättre för Allmänningen än om nuvarande arrendeförhållande får bestå.”

”Dialogen fortgår”

Järfälla kommun har ännu inte tackat ja till häradsallmänningens arrendeförslag, men ”dialogen fortgår” berättar Lars Keski-Seppälä.
– Ja, ambitionen är att landa det här, att vi ska hinna bli klara före årsskiftet, säger han.
Vad som gör att man inte är överens vill Lars Keski-Seppäla inte gå in på. Det står dock klart att parterna har olika syn på arrendets längd. Häradsallmänningen vill ha ett 10-årigt avtal, Järfälla kommun ett 2-årigt.

Utan nytt avtal avhyses klubben direkt

Kan de inte komma överens för årsskiftet så ligger Järfälla MK illa till. För finns det inget nytt arrendeavtal så kommer häradsallmänningen att avhysa motorklubben direkt.

 William Winst, en av cirka 350 ungdomar som kör gokart i Järfälla MK, och klubbens ordförande Mikael Koffman pratar om klubbens situation. Foto Åsa Sommarström

– Ja, vi kan inte låta tiden gå, vi måste agera och vara konsekventa med det vi har sagt. Annars kan vårt agerande tolkas som att vi accepterar en förlängning av arrendet, säger Lars Keski-Seppäla.
Vad innebär det? Räcker det med att ni sätter ett eget lås på grinden eller måste motorklubbens grejer bort och gokartbanan grävas upp?
– Det vill jag inte kommentera, säger Lars Keski-Seppäla.
I kväll är det möte i kommunfullmäktige i Järfälla. Då kommer gokartbanan att tas upp till diskussion.