Mötesplats Jakobsberg har invigts – ska störa droghandeln

Trygghetskontoret Mötesplats Jakobsberg har nu invigts. Därifrån kommer bland annat ordningsvakter, trygghetsvärdar och fältassistenter att utgå. Förhoppningen är att centrumområdet därmed ska bli tryggare.

  • Publicerad 05:01, 3 jul 2020
Bakgrunden är att Jakobsbergs centrum länge har upplevts som otryggt, delvis kopplat till den droghandel som polisen konstaterat finns här, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
Mötesplats Jakobsberg kommer att vara en bas för kommunens trygghetsaktörer som ordningsvakter, trygghetsvärdar, fältassistenter och nattvandrare. En plats där de kan samlas och hålla informationsmöten innan de ska ut och jobba på kvällen.

Störa droghandeln

Syftet är att öka tryggheten och bidra till kommunens trygghetsarbete i Jakobsbergs centrum.
– Min förhoppning är att droghandeln i Jakobsbergs centrum störs om det finns en ökad närvaro av till exempel ordningsvakter, poliser och väktare. Målsättningen är självklart att det inte ska finnas någon öppen drogscen i Jakobsberg, eller i Järfälla överhuvudtaget, och att hela centrumområdet ska upplevas som tryggare, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rum för andra aktiviteter

I lokalen kommer det även att finnas rum för andra aktiviteter som temaveckor, olika sorters möten och öppna hus, som till exempel krisberedskapsveckan.
– Det är inte fastslaget exakt vad vi ska ha i denna lokal. Det är medvetet, vi vill se vilka behov som finns och hur vi kan utveckla detta på ett bra sätt. Tanken är att det ska växa fram, både i dialog med polisen och hur vi använder lokalen på bästa sätt, säger Emma Feldman (M).
Kontoret är en del i ett 77-punktsprogram för ökad trygghet och säkerhet i Järfälla som beslutades i kommunstyrelsen i april 2019.