MÖTE I KVÄLL: Hur vill du att väg 268 ska gå?

Artikeln om väg 268 föll ut pappersversionen av tidningen som kom i brevlådan idag. Nu publicerar vi artikeln på nytt här på webben: I åtta år har en ombyggnationen av väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby utretts. Nu får allmänheten tycka till om en nya alternativ sträckningar av vägen.

  • Publicerad 14:50, 31 maj 2016

Bättre förbindelser mellan nordostkommunerna, snabbare väg till E4 från Vallentuna, högre trafiksäkerhet, en bättre trafikplats i Upplands Väsby och en cykelväg på det.

Det är målen för ombyggnationen för väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby. Men utredningsarbetet tar tid. En knäckfråga under utredningens gång har varit hur vägen ska dras.

Längs tänkta sträckningar finns såväl bostadsbebyggelse som bevarandevärd kultur- och naturmark. Därför har Trafikverket efter protester från omkringboende övergett planer på att vägen skulle går genom Vik och Sursta.

Nu inleds samråd om vägen och fram till 23 juni får nu Vallentuna- och Upplands Väsbybor tycka till om Trafikverkets olika förslag.

Flera olika alternativ presenteras av Trafikverket 31 maj och 1 juni. (Se alternativ nedan).

I samband med ombygg nationen av väg 268 har också två cykelvägsprojekt diskuterats. Dessa står nu stilla.

2002 togs en plan på en cykelväg från Glädjens trafikplats i Upplands Väsby till Grana fram. Men här drogs finansieringen tillbaka. Mer levande är Vallentuna kommuns plan på en cykelväg mellan Grana och Teknikvägen. Här inväntar man dock besked om hur 268 kommer att dras eftersom cykelvägen ska gå intill vägen.