Genrebild från en förskola. Foto: Jannie Flodman

Möss tvingade förskola att stänga

En förskola i Flemingsberg fick hastigt evakuera alla barn på måndagen efter att man upptäckt problem med möss.

  • Publicerad 13:12, 11 mar 2020

Förskolan Spiran i Flemingsberg stängdes ögonaböj då en miljöinspektion uppmärksammat problem med möss. Lokalerna måste saneras och under tiden, från och med tisdagen, bedrivs verksamheten istället i paviljonger vid Trågets förskola.

I paviljongerna finns redan möbler och leksaker eftersom lokalerna tidigare använts för förskoleverksamhet. På gården, som omgärdas av staket, finns det uteleksaker. Förskolan Trågets kök kommer att servera Spirans barn frukost, lunch och mellanmål.

– Evakueringen gjordes med mycket kort varsel. Personalen på förskolan har varit helt fantastiska. Tillsammans har vi organiserat allt och gjort det som krävs för att det ska bli så bra som möjligt för barn och familjer, säger Cecilia Sundlöv, enhetschef för Flemingsbergs förskolor, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Kommunen har tillsammans med skadedjursansvarig på Huge och Anticimex tagit fram en plan för att hantera saneringen. Just nu är det oklart när barnen kan flytta tillbaka till Spirans lokaler.