Mosebacke beviljas bygglov

Mosebacke sätter upp ett tält för att kunna hålla konserter utomhus i vinter. Grannar har klagat på att det var skrymmande. Stockholms stad beviljar tillfälligt bygglov.

  • Publicerad 15:58, 11 nov 2020

I ett försök att få i gång verksamheten har Södra teatern flyttat ut på terrassen. De har inte arrangerat konserter sedan i mars, och monterade ett 500 kvadratmeter stort tält i oktober.

– Det är ett test. En pop-up lösning för att kunna bidra med en coronasäkrad scen för att kunna bevara kulturen i Stockholm under denna kris, sade Samuel Laulajainen, vd för Södra teatern, till Mitt i.

Blockerar gångväg och utsikt

Grannar har klagat på att tältet skymmer utsikten och blockerar gångvägen.

"Detta måste betraktas som ett fruktansvärt övergrepp på stockholmarnas möjligheter att fritt utnyttja en av stadens pärlor. Därför kräver jag att staden omedelbart avhyser denna platsockupation och åter låter alla stockholmare och andra besökare fritt njuta av denna Stockholmspärla!", skriver en av dem i ett brev till trafikkontoret och citerar Strindbergs "Röda rummet".

Fladdrande tältduk

Enligt detaljplanen får terrassen inte bebyggas, och klassas som så kallad allmän mark.

Inför bygglovsansökan hörde stadsbyggnadskontoret med grannar, varav två personer hade synpunkter. Förutom att det försvårar tillgången till terrassen menade de att det kommer störande ljud från fladdrande tältdukarna.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat ett tillfälligt bygglov till och med slutet av april nästa år, med villkoret att tältet måste minskas till 350 kvadratmeter. Det ska också lämnas plats mellan tältet och staketet för att fotgängare ska kunna passera.

Mosebackes tält – ett svartbygge?