2016 sågades en del av väggen upp av eldsjälar som vill rädda konstverket som finns i huset där Ericsson och ABN tidigare huserade. Foto: Carlos Montecinos

Mosaik tas fram och historia lyfts

Ett dolt mosaikkonstverk ska tas fram och skyltar om Tyresös industrihistoria sättas upp. Dessutom väntar förändringar vid badplatsen i Alby. Det är några av kultur- och fritidsnämndens beslut för 2021.

  • Publicerad 13:35, 20 jan 2021

Nämnden har en pott på 1 miljon per år som ska gå till ”åtgärder vid fritidsanläggningar”.

Vid senaste nämndmötet togs beslut om hur pengarna ska användas 2021.

Det högsta beloppet – 300 000 kronor – går till ett mosaikkonstverk som sitter dolt bakom en vägg i huset mitt emot Willys där ABN och Ericsson tidigare låg. I flera år har röster höjts för att rädda mosaikväggen, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

Mosaiken stod klar 1961, skapat av Tyresökonstnären Björn Jonsson. Den skulle spegla entreprenören Bo Nymans visioner att göra Bollmora till ett data- och elektronikcentrum.

I december 2016 såg en del av konstverket dagens ljus genom att väggen sågades upp.

Pengarna ska gå till att ”ta fram kostnad för att ta fram denna mosaik och samtidigt utreda hur den ska kunna tillgängliggöras för allmänheten”.

– Vi vet inte om den kan vara där eller om vi måste flytta på den. Det är det man ska utreda. Vårt mål är att Tyresöborna ska kunna titta på mosaiken, säger Thomas Sundblad (L), ordförande i nämnden.

Pengar till Albybadet

Näst mest – totalt 250 000 kronor – går till de två bryggorna vid Alby friluftsbad. Handikappsrampen ska kompletteras och få ny plats.

– Till sommaren ska den ligga på stora stranden där den andra bryggan ligger.

Detta ska göras...

... och så mycket beräknas det kosta.

Informationsskyltar ska tas fram och sättas upp för att belysa Tyresös industrihistoria: 200 000.

Handikappsrampen vid Alby friluftsbad ska kompletteras: 100 000.

Mosaiken ska tas fram och tillgänglig­göras: 300 000.

Wättinge gårdsväg ska få en till sittgrupp: 75 000.

Bryggan vid Albybadet ska kompletteras mot berget: 150 000.

Buffert för året: 175 000.

Källa: Beslutsunderlaget

Visa merVisa mindre

Den bryggan byttes i sin tur ut under sommaren 2020 för att den gamla var trasig.

– Till sommaren ska den få en avstickare upp mot berget igen för de mindre barnen.

Skyltar berättar om historia

En pott på 200 000 kronor avsätts för att ta fram och sätta ut informationsskyltar om Tyresös industrihistoria.

– Vi har tidigare skyltat om torphistoria. Tanken är att man nu också ska kunna gå en promenad och lära sig om industrihistoria.

Den lägsta summan – 75 000 – ska ge ny sittgrupp på Wättinge gårdsvägs sträcka mellan Krusboda Torp och Nyfors.

– Vår ambition är någon sorts viloplats men ändå mötesplats, säger Thomas Sundblad