Odemokratiskt. Grannarna Gun Britt Lindström och Elisabeth Lindgren vill behålla träden och sin eldstad i parken. Något som försvinner när kommunen gör nytt. Foto: Anton Kyhlbäck

Mörbybor: "Jag måste inte bo i en vacker park - det viktiga är att jag trivs"

Snart ska första spadtaget tas för upprustningen av det nya grönområdet mellan Golfvägen och Golfbanevägen. Men grannarna tycker att man prioriterar det estetiska framför funktion för barnfamiljerna.

  • Publicerad 09:00, 18 apr 2022

Grannarna Gun Britt Lindström och Elisabeth Lindgren har bott här i Mörby centrum över 30 år. De tycker att Danderyds kommun borde ha involverat grannskapet bättre i parkprojektet.

Om ett år ska den nya parken stå klar, samtidigt som det nya södra torget i Mörby centrum växer fram.

– Vi blev lovade att vi skulle få vara med. Men helt plötsligt fanns det en plan i form av en broschyr som vi fick i brevlådan, säger Elisabeth Lindgren.

– Det är klart att vi ville vara med. Det är ju vi som mest kommer använda den här parken.

De är kritiska mot flera delar.

Bland annat att nästan all växtlighet och träd ska bort. Att parkens eldstad försvinner, liksom stängslet till den. De tycker även att man prioriterar det estetiska – framför barnen och familjerna.

– Det är 18 björkar här, och en ska sparas. Anledningen är för att man inte tycker de är tillräckligt raka... det är skamligt. Jag måste inte bo i en vacker park. Det viktiga är att jag trivs, men det har jag inte fått säga till något om, säger Elisabeth.

De menar att parken inte blir tillräckligt tillgänglighetsanpassad.

– Det kommer bli trappor överallt, menar Gun Britt Lindström.

Mats Falås på tekniska kontoret på Danderyds kommun leder parkprojektet. Han tycker att de har varit lyhörda.

– Det här projektet vilar i grund och botten på en detaljplan, där allmänheten har fått lämna synpunkter.

– Vi har tagit in synpunkter, från trygghetsvandringar och via kontaktcenter. Men om man inte känner här att man har blivit lyssnad på, då är det så klart något vi är ledsna över.

Angående träden så menar Falås att de ändå inte skulle klara sig.

– Vi behöver jämna ut marknivåerna. I längden finns risk att björkarna inte klarar sig efter att vi schaktat i trädens rotzon.

Istället planteras sammanlagt 48 nya träd, samtidigt som man gör ett omtag för växtligheten.

– Vi vill öppna upp, bland annat med mycket belysning, för att göra det bättre och öka tryggheten.

Han menar att de har tänkt på barnfamiljer, inte bara på det estetiska, och är övertygad om att det kommer bli bra.

– Lekplatsen får en rejäl upprustning.

– Sen kommer man kunna spela fotboll, brännboll. Sen blir det kanske inte en 11-mannaplan. Det kommer finnas fasta och lösa bord, som familjerna här kan använda. Jag tycker vi har tänkt på dem.

Inom kort kommer grannskapet bjudas in till informationsmöte. Innan dess ska en ny skiss för planen bli offentlig, meddelar Falås.

– När det gäller parken vill vi såklart att grannar och andra danderydsbor ska trivas.

Så här ser den preliminära planen ut för parkytan. Foto: Illustration/Danderyds kommun

Projektledare. Mats Falås på Danderyds kommun bemöter grannarnas frågor om Mörby centrums nya park. Foto: Privat

Den nya parken - lite mer info

I maj tas första spadtaget till parken. Den 31 maj, 2023, ska parken senast vara klar.

Upprustningen av parken är en del av projektet att även rusta upp Södra torget och har en budget på cirka 33 miljoner kronor.

Den nya parken får ett gångstråk mellan Norra och Södra torget som även ska rustas upp. Under den gångna hösten invigdes ett nytt utegym i parken. Lekparken ska rustas upp och ett 40-tal nya träd ska planteras.

Visa merVisa mindre