Mörby centrum – ett varumärke

  • Publicerad 19:15, 19 feb 2012

DANDERYD Mörby centrum och Danderyds centrum ska i framtiden ses som varumärken för fastighetsbolaget Diligentia som driver Mörby centrum.

Patent- och registreringsverket, PRV, har tidigare sagt nej till Diligentias ansökan men företaget överklagade till Patentbesvärsrätten som nu gett dem rätt. PRV måste nu registrera varumärkena.