Pumpans förskola har drabbats av vattenskador och behöver undersökas ordentligt. Foto: Google streetview

Mögellarm på förskola – men barnen blir kvar till i vår

Förskolan Pumpan är vattenskadad och måste evakueras för en grundlig undersökning. Men i väntan på nya lokaler blir barn och personal kvar. – Man vill ju bort nu direkt, säger en medarbetare.

  • Publicerad 09:56, 21 okt 2020

Vi vet inte om det är mögel i lokalerna, där finns en visst mått av osäkerhet.

Förra veckan fick föräldrar med barn på förskolan Pumpan i Huvudsta information om att barnen måste evakueras.

Detta på grund av vattenskador på förskolan.

Flera har hört av sig till Mitt i Solna och uttryckt oro. Framför allt då barn och personal kommer att behöva stanna på Pumpan tills de nya tillfälliga lokalerna, som föreslås hamna på förskolan Paprikans gård, är klara. Flytten planeras till våren 2021.

– Det är flera månader, man vill ju bort nu direkt. De har hittat mögelsporer, men vilken halt handlar det om? Är det farligt? säger en i personalen som berättar att det regnat in i utrymmen på förskolan flera gånger.

– Så att det är vattenskadat är inte konstigt. Solna kommun tar inte ansvar för sina lokaler.

"Kan vara skadligt"

En Solnabo med barnbarn på Pumpan delar oron.

– Mögel kan ju vara skadligt för barnen, de kan ju påverkas på lång sikt. Jag tycker att det behövs mer information.

Från Solna stads håll meddelar man att vidden av skadorna ännu är oklara.

– Vi har konstaterat vattenskador i tak och väggar. Sedan vet vi inte hur illa det är, när det är pågående verksamhet så är det svårt att göra ordentliga undersökningar, säger Erik Gunnarsson, fastighetschef i Solna.

Är det mögel i lokalerna?

– Vi har tagit prover på damm och där kan vi se spår av mögel, men det är framför allt normala mögelsorter som finns i utemiljön. Vi vet inte om det är mögel i lokalerna, där finns en visst mått av osäkerhet. Därför behöver vi gå in och göra fördjupande undersökningar. 

Personal berättar att det regnat in flera gånger. Vad har ni gjort åt det?

– Vi har gjort punktinsatser, men det är bara att konstatera att det inte har varit tillräckligt eftersom vi sitter med de här problemen nu.

Är det säkert för barn och pedagoger att vistas på Pumpan?

– Ja, det är vår bedömning. Vi gör en del insatser nu – sätter in extra städning och vädrar, och barnen kommer till största del att vistas ute. På så sätt känner vi oss trygga med att det är en okej miljö att vistas i tills vi har nya lokaler på plats. Men det är förstås inte långsiktigt hållbart, säger Erik Gunnarsson.

Pumpans barn föreslås flytta in i tillfälliga lokaler på grannförskolan Paprikans gård. Foto: Stefan Källstigen

Bygglov

Pumpans förskola ligger vid Huvudstafältet.

Barn och pedagoger måste evakueras för en grundlig undersökning av lokalerna.

Bygglov för tillfälliga förskolelokaler på grannförskolan Paprikans gård har sökts.

Ärendet ska tas upp i barn- och förskolenämnden den 22 oktober.

Visa merVisa mindre