Modulhusen i Slakthusområdet klara till årsskiftet

Just nu byggs modulhus i Slakthusområdet. De beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet då 129 familjer kan flytta in. Redan nu har gruppen Inkluderande Enskede bildats.

  • Publicerad 15:43, 17 okt 2018

Fyra av sex modulhus för nyanlända är klara i Örby och 42 av de 100 familjerna har flyttat in. De två sista husen ska vara klara till årsskiftet.

Näst på tur är Slakthusområdet. 129 lägenheter byggs just nu på det gamla spårområdet mellan Hallvägen och Trädskolevägen. Inflyttning planeras till årsskiftet. Precis som i Örby är det familjer som ska flytta in – 80 procent av de som blivit anvisade till Stockholm under året är familjer.

Nästa år ska Stockholm erbjuda boende till drygt 1 000 personer.

– Det är ett lugnare tempo nu, det är inte det där hektiska som det var tidigare. Nu känner vi att vi är mer i fas och kan erbjuda bättre boendelösningar. Vi är i takt med behovet, men det är inget som står tomt, säger Ander Kindberg, vd för SHIS bostäder.

Enskedebor vill välkomna

Som Mitt i berättat om i tidigare reportage har närverket Inkludering i Örby 700 medlemmar i sin Facebookgrupp och föreningen ordnar bland annat språkcafé, promenader, sagostund och kompisfamiljer. I söndags anordnades en stor invigningsfest på boendet tillsammans med SHIS bostäder och de som bor där.

Med inspiration från Örby har Inkluderande Enskede bildats för att välkomna och inkludera de som flyttar in i Slakthusområdet.

Bostäderna är genomgångsbostäder som kan liknas vid att hyresgästerna hyr i andra hand. Tanken är att de ska hitta ett mer stabilt och varaktigt boende så snart som möjligt. De får bo i bostäderna i max fem år.

– Av de som har flyttat in i bostäder som vi erbjudit sedan 1 mars 2016 har 18–20 procent flyttat vidare. Många återvänder till de ort där de bodde under asyltiden, säger Anna Mölgård, samordnare på Stockholms stad.

Visionsbild för modulhusen i Hagsätra.

50 bostäder planeras i Hagsätra

I Hagsätra planeras ytterligare 50 bostäder vid Hagsätravägen i kvarteret Svedjaren. Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen som avslagit överklagan. Överklagan har därefter skett till Mark- och miljödomstolen. Stockholmshem har påbörjat markarbeten under oktober.

– De kan göra det, men är medvetna om att de får återställa marken om överklagan går igenom. Men hittills har staden fått rätt i alla överklaganden som gäller modulhus, säger Anna Mölgård.