Moderaterna är Tyresös största oppositionsparti. Anki Svensson (M) är oppositionsråd. Foto: Jenny Puronne, Mostphotos

Moderaterna vill se ytterligare sänkt skatt i Tyresö

Om Moderaterna bestämde i Tyresö hade partiet velat sänka skatten ytterligare och satsa stort på trygghet. Mitt i har tittat närmare på oppositionens budgetförslag.

  • Publicerad 13:47, 1 nov 2021

Minoritetsstyret presenterade tidigare i höst sitt budgetförslag. Det röstades nyligen igenom under ett nio timmar långt kommunfullmäktigemöte.

Alla övriga partier kom med egna budgetförslag inför mötet.

Det största oppositionspartiet Moderaterna föreslår i sitt en skattesänkning med 30 öre, vilket är 5 öre mer än styrets. Den kommunala skattesatsen skulle då landa på 19,45 kronor per intjänad hundralapp.

– Vi sänker med 5 öre till för vi tycker att det är dags att få fart på hushållens ekonomi, säger Anki Svensson (M), oppositionsråd.

Fem miljoner till trygghet

Partiet lägger i förslaget 5 miljoner på ett trygghetspaket.

– Det ska vara tryggt att bo i Tyresö. Vi vill göra det möjligt för ordningsvakter att patrullera på upplevt otrygga platser, vi vill se fler trygghetskameror och kraftfullare förebyggande insatser.

Styrets budgetförslag klubbades

Minoritetsstyret består av Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet. Deras gemensamma budgetförslag klubbades igenom på senaste kommunfullmäktige.

Budgeten innehåller en skattesäkning på 25 öre ner till den nivå som var innan partierna tog över 2018.

Skola, trygghet och en välskött ekonomi har Anita Mattsson (S) lyft upp som tre fokus i budgeten i en tidigare artikel i Mitt i Tyresö.

Visa merVisa mindre

Partiets fokus i budgeten är "välfärdens kärna: förskola, skola, äldre och omsorg".

– Vi ställer oss bakom ramarna som styret har i de flesta fall, däremot har vi inte riktigt samma syn på hur pengarna ska fördelas.

Anki Svensson pekar till exempel på detaljstyrning av pengar som en stor skillnad mellan Moderaternas förslag och det politiska styrets budget.

– Förslaget från styret är extremt detaljstyrt på fullmäktigenivå. Vi tycker att pengarna i större grad ska skickas till nämnderna och fördelas utifrån den kunskapen som finns där och hos tjänstemännen.

Vill höja skolpengen

När det gäller skola vill partiet i sitt förslag lägga till exempel 5 miljoner på ökad trygghet och måluppfyllelse genom höjd skolpeng. Över 3 miljoner vill partiet ska gå till att "möta utbildningsskulden till följd av pandemin samt satsning för stärkt preventivt arbete mot psykisk ohälsa".

Anki Svensson lyfter upp företagsfrågorna.

– Vi vill till exempel lägga pengar på ytterligare en person som jobbar med näringslivsfrågor och också starta ett företagarråd där vi kan få en tydlig inblick i företagarnas verklighet.

Ett axplock ur övriga partiers budgetförslag

Vänsterpartiet

Vill inte sänka skatten.

Vill skjuta till mest pengar, jämfört med styrets, till barn- och utbildningsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden.

Vill till exempel höja skolpengen, anställa en genuspedagog, förstärka modersmålsundervisningen samt se avgiftsfri ledsagning och trygghetslarm till 75-plussare utan biståndsbedömning.

Sverigedemokraterna

Vill att skatten sänks med 25 öre liksom i styrets förslag.

Vill se fler skolsköterskor, studievägledare och kuratorer samt anställning av adminstratörer i skolan för att avlasta lärarna från det adminstrativa.

Vill också se till exempel trygghetsvärdar på samtliga grundskolor och satsa stort på vuxenutbildningens yrkesutbildningar.

Räknar med en besparing på 4 miljoner genom att bara ha ett centralt bibliotek i Tyresö.

Kristdemokraterna

Trygghet är temat i budgeten.

Vill se en stor satsning på säkerhet genom till exempel mer kameraövervakning, kommunala ordningsvakter och fältassistenternas uppsökande arbete.

Vill skjuta till pengar för bland annat fler tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen och ett nytt måltidskoncept inom äldreomsorgen samt till minskade barngrupper och till avhopparverksamhet.

Centerpartiet

Vill se en skattesänkning med 30 öre.

Vill skjuta till pengar för bland annat kognitiv utemiljö på lika villkor inom förskola och skola, till personlig assistans, till valfrihet inom daglig verksamhet och till Tyresös vuxenutbildning.

Visa merVisa mindre