Maria Fägersten (S) och Martina Mossberg (M). Foto: Mostphotos

Moderaterna höjer rösten i avgångskrav

Oppositionsråd Martina Mossberg (M) reagerar på kommunens förra grundskolechefs uppgifter om att hon utsatts för ”extremt skadlig” arbetsmiljö på Haninges utbildningsförvaltning, och kräver nu i starka ordalag skolpolitikern Maria Fägerstens (S) avgång.

  • Publicerad 08:18, 13 mar 2019

Moderaterna i Haninge har tiidgare krävt nya kommunalrådet och skolpolitikern Maria Fägerstens (S) avgång.

Efter att Haninges förra grundskolechef, ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlbloms i Mitt i skrivit ett debattinlägg om att hon utsattes för en ”extremt skadlig” arbetsmiljö på Haninges utbildningsförvaltning höjer nu Moderaterna rösten i sitt krav på skolpolitikerns avgång.

Det är hög tid för ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ta sitt politiska ansvar

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge

– Det är upprörande att kommunstyrelsens ordförande har känt till dessa uppgifter under så lång tid och inte agerat. Det är ytterst allvarligt och ger bilden av att kommunledningen i tystnad accepterat detta kränkande beteende, säger Martina Mossberg (M), oppositionsråd.

– Det är hög tid för ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ta sitt politiska ansvar. Vi kräver att ordföranden avgår nu.

På sin hemsida skriver Haninge kommun att kränkande särbehandling inte accepteras och att kommunen ska förebygga att det inte uppstår.

Men i en rapport från företagshälsovården från 2017, som diariefördes först i december 2018 av den nu sparkade utbildningschefen Mats Öhlin, uppgav samtliga intervjuade i utbildningsförvaltningens ledning att man bevittnat eller känner till att Maria Fägersten stått för kränkande särbehandling mot anställda.

Mats Öhlin har uppgett för Mitt i att kränkningarna inleddes när den förra mandatperioden inleddes 2014 och att han lyfte problemen till båda kommundirektörerna utan resultat.

Precis som jag tidigare sagt så ser jag fram mot att få ta del av den sammanställning som nu görs för att kunna se om det finns områden som kan förbättras

Maria Fägersten (S), kommunalråd och ordförande i gymnasienämnden i Haninge

I oktober 2018 lyfte han på nytt arbetsmiljöproblemen på sittande möte med kommunens revisorer, men då ajournerades mötet.

 

Maria Fägersten (S) har anklagats för att ha stått för kränkande särbehandling mot anställda på utbildningsförvaltningen i Haninge.

 

I stället blev det Mats Öhlins sista dag som utbildningschef. Han köptes ut för två miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) har tidigare sagt till Mitt i att kommunanställda ska stå med namn när man redogör för vilka iakttagelser man gjort om kränkande särbehandling, att man ska konfrontera personen det gäller för att kunna rätta till det och att Maria Fägersten inte fått bemöta anklagelserna mot henne.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

 

Facken har också backat upp Maria Fägersten och Kommunals ordförande i Haninge, Birgitta Tångerby, har varit kritisk till att vittnesmålen kring Maria Fägerstens beteende varit anonyma.

Maria Fägersten är sedan den nya mandatperioden inleddes nytt kommunalråd och ny ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Jag får inga som helst signaler om att det idag skulle förekomma brister i arbetsmiljön på central förvaltning

Tobias Hammarberg (L), kommunalråd och ordförande i grund- och förskolenämnden i Haninge

Kommundirektören Magnus Gyllestad har uppgett för Mitt i att han just nu undersöker om det förekommit brister i arbetsmiljön på utbildningsförvaltningen i Haninge.

I förra månaden sade Maria Fägersten såhär om uppgifterna och kritiken mot henne:

– Precis som jag tidigare sagt så ser jag fram mot att få ta del av den sammanställning som nu görs för att kunna se om det finns områden som kan förbättras. Nu ska vi göra allt vi kan för att fokusera på framtiden och att tillsammans med den nya förvaltningen utveckla verksamheten.

Grund- och förskolenämndens nya ordförande, kommunalråd Tobias Hammarberg (L), har sagt att det åtminstone inte tycks finnas några problem på förvaltningen nu.

– Ett stort arbete när det gäller styrning och ledning har inletts och jag får inga som helst signaler om att det idag skulle förekomma brister i arbetsmiljön på central förvaltning, sade han i förra månaden.

Fakta

14 procent av kommunens anställda tycker inte att brister i arbetsmiljön åtgärdas

I Haninge kommuns arbetsplatsundersökning från 2018 svarar 57,4 procent av de anställda att det stämmer ganska bra eller mycket bra att brister i arbetsmiljön åtgärdas på arbetsplatsen.

(18,5 procent av de anställda svarar ”mycket bra” på påståendet att brister i arbetsmiljön åtgärdas på arbetsplatsen, knappt 39 procent svarar ”ganska bra” på påståendet)

14,2 procent av de anställda svarar att det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt.

(10,2 procent svarar att det stämmer ”ganska dåligt”, 4 procent att det stämmer ”mycket dåligt”)

Undersökningen gjordes enligt enkäter, och svarsfrekvensen var 86,4 %.

Källa: Arbetsplatsundersökning 2018, resultatrapport för Haninge kommun
Visa merVisa mindre