Moderaterna: Gräv ner Centralbron

Gräv ned Centralbron och skapa ett nytt, grönt kvarter i city. Det föreslår Moderaterna. Men projektet kan bli kostsamt.

  • Publicerad 16:22, 4 apr 2017
Nedgrävningen av Centralbron har diskuterats i årtionden. Nu vill Moderaterna i Stockholms stad lyfta frågan på nytt. Under en pressträff på tisdagen föreslog de att bron rivs och ersätts med en tunnel.
”Genom att förlägga Centralbron i en tunnel får vi en möjlighet att utveckla city i takt med tiden och det moderna och hållbara Stockholm”, skriver de i förslaget.

Saluhall vid Centralen

Enligt förslaget ska bilvägarna runt Centralbron, Centralstationen och Klara sjö tas bort, vilket frigör en yta på omkring 80 000 kvadratmeter, varav 10 000 avsätts för bostäder. Moderaterna vill också öppna upp en ny kanal mellan Riddarholmen och Gamla stan mot Riddarfjärden. Järnvägsparken ska enligt förslaget göras om till en ny park för stockholmarna.

Park och saluhall vid Centralstationen.

I förslaget ingår ett nytt cykelstråk mellan city och Södermalm och en ny entré till Centralstationen i trä, med en tillhörande saluhall.
”Centralbron innebär att vi kan omvandla en central plats i city från dagens trafikspagetti i grå betong, till morgondagens moderna och publika mötesplats med grönska, café, cykelbana och saluhall. Därtill får vi in er bostäder i city, liksom möjlighet till handel, hotell och kontor”, skriver M.

Perrongen.

Kan kosta 12 miljarder

Tanken är att tunneln ska fungera som ett komplement till Österleden. Moderaterna föreslår två alternativ: En västlig avgrening av Söderledstunneln vid Skanstull, med uppgång vid Blekolmstunneln, eller en östlig avgrening med uppgång vid Klaratunneln eller Valhallavägen.
Men att bygga en tunnel under city är lättare sagt än gjort. Bygget beräknas kosta mellan tio och tolv miljarder kronor.

Fakta

Det vill Moderaterna bygga

  • 57 000 kvadratmeter handel, saluhall, kontor och hotell längs med Vasagatan, under spårområdet och längs med Klara sjö.
  • 10 000 kvadratmeter bostäder längs med Klara sjö.
  • 14 000 kvadratmeter bilväg omvandlas till publik plats vid Tegelbacken.
  • Förslaget tillför 3 800 kvadratmeter park- och vistelseytor från Centralstationen till Riddarfjärden. Järnvägsparken blir ny park.
  • Genom att öppna upp en ny kanal mellan Riddarholmen och Gamla stan mot Riddarfjärden tillskapas 8 100 kvadratmeter nytt vattenrum.
Källa: Moderaterna
Visa merVisa mindre