HYRA. Mobilitetshubbarna kommer bland annat erbjuda Väsbyborna möjligheten att hyra elsparkcyklar och el-lastcyklar Foto: Mostphotos

Mobilitetshubbar på gång i Väsby

Mobilitetshubb. Smaka på ordet. Före 2021 var det knappt någon som visste vad det var. I sommar introduceras begreppet i Väsby.

  • Publicerad 16:00, 27 jun 2022

Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda boende i Väsby tillgång till mobilitetshubbar i sommar.

I samarbete med Region Stockholm lanserar Väsby ett nytt pilotprojekt i sommar: mobilitetshubbar. Tanken är att du på vissa platser ska kunna hyra elsparkcykel eller el-lastcykel och hämta paket.

I sommar kommer hubbarna att placeras ut i Upplands Väsby kommun – men det är ännu inte klart var. Projektet inleds dock på östra sidan av Väsby.

– Jag tror dessa mobilitetshubbar kommer ge ett mervärde till invånarna i kommunen. Samtidigt tror jag detta kommer göra det ännu enklare för alla att bidra till en mer hållbar miljö, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resa hållbart

Tanken med projektet är att den som bor i kommunen enkelt ska kunna resa hållbart, utan ett eget fordon. Det ska vara lätt och tillgängligt att resa ”grönt” med olika transportmedel.

Varför har man då valt Väsby som plats för pilotprojektet?

Jo, Region Stockholm vill med kommunen prova de här olika mobilitetslösningarna för att se hur Väsbybor rör på sig. Tanken är att både intervjua invånare före och efter projektets uppstart, för att sedan utvärdera och se om rörelsemönstret ändrats något.

Vad är en mobilitetshubb?

Ett av språkrådets nyord för 2021 var ”mobilitetshubb”.

Enligt språkrådet är en mobilitetshubb ”en anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.”

Servicetjänster i hubbarna

Mobilitetshubbarna i Väsby kommer att rymma flera olika typer av service. Flera olika aktörer har anslutit sig till projektet, som Voi för elsparkcyklar och Pedalink för el-lastcyklar.

Det kommer också vara möjlighet att hämta paket från iBoxen samt Budbees leveransboxar.