DISTRAKTION. Ska elevernas mobiltelefoner samlas in under lektionerna? En fråga som väckts på riksnivå. Foto: Pauline Cederblad

Mobiler eller inte – så tycker politikerna

Vi ställde frågan till partiernas gruppledare i Sundbyberg: Ska mobilförbud införas i klassrummen? Vad tycker du och varför?

  • Publicerad 07:23, 15 apr 2018

Beslut om nationellt mobilförbud fattas på riksdagsnivå. Där vill två partier (S och L) ha mobilförbud i skolan. Resten säger nej.

Så här svarar gruppledarna i Sundbyberg:

Jesper Wiklund (V):

"Nej det tycker jag inte, jag tycker att vi politiker ska ha respekt för lärarnas förmåga att själva avgöra om de vill inkludera mobiler i undervisningen eller om de vill att de ska hållas avstängda. Mer frihet till lärarna och mindre detaljstyrning från politiken."

Stefan Bergström (C):

"Lärarna har redan befogenhet att införa mobilförbud i klassrummet. Centerpartiet ser ingen anledning att ta ifrån lärarna den befogenheten utan vi litar på att lärarna klarar av att fatta rätt beslut då det behövs."

Gary Aelius (SD):

"Jag motionerade redan för tre år sedan om mobilförbud. Inget av övriga partier stödde förslaget i kommunfullmäktige. Nu har flera partier yrvaket insett att mobilförbud är nödvändigt. Skälen är följande: Eleverna slipper distraheras av mobiltelefonen och arbetsron förbättras. Mobilen används även för mobbning. Givetvis förbättras koncentration och skolresultat. De flesta lärare och elever stödjer ett förbud. Om och när mobilen någon gång skulle behövas i undervisningen skall den givetvis tillåtas."

Maria Bohman Kreij (KD):

"Ja, jag tycker mobilen ska förbjudas i klassrummen. Den distraherar möjligheten till att följa undervisningen. Det är tillräckligt svårt att fokusera och koncentrera sig i dag även utan mobilen. Lämna den utanför klassrummet."

Mikael T. Eriksson (M):

"Jag tror att det är bättre om sådana beslut tas så nära verksamheten som möjligt, exempelvis av ansvarig rektor."

Peter Schilling (S):

"Nej, det ska skolpersonalen bestämma. Skolan ska lära barnen hur och när man ska använda telefonen. Det är mycket bra tillfälle att resonera med eleverna om hur de ska använda och utveckla sitt omdöme. "Hur man ska ta hänsyn till andra" och "när är det relevant att använda ny teknik" är två ytterligare frågor som lämpar sig att ta upp i sådan diskussion. Inget av detta kan man göra med ett förbud. Men alla är saker som barnen måste lära sig."

Johan Storåkers (L):

"Mobiler är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet. Många elever uppger att de störs både av sin egen och av andra elevers användning av mobiltelefoner på lektionstid. Därför har Liberalerna föreslagit en ny lagstiftning om mobilfria klassrum i grundskola och på gymnasiet. Vi är även glada för att andra partier har visat stöd för Liberalernas förslag för ökad studiero."

Emelie Tillegård (MP):

"Miljöpartiet anser att politiker ska undvika detaljstyrning av lärare och deras undervisning. Vi vill därför fokusera på större reformer som ger lärarna mer tid och resurser för arbetet med sina elever."

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10