Mobil hämtning av grovsopor kan utökas

Fler platser i Nacka än i dag kan få besök av den mobila kretsloppscentral, där grovsopor hämtas gratis. Hittills har cirka 160 Nackabor använt sig av tjänsten och gjort sig av med såväl elavfall, grovavfall som farligt avfall. Men alla känner inte till att de kan få hjälp att hämta grovsopor.

  • Publicerad 10:14, 11 okt 2018

Från 2018 kör en så kallad mobil kretsloppscentral runt i Nacka och samlar upp grovavfall hos den som av olika skäl inte själv kan köra avfallet till tippen.

I ett pressmeddelande skriver Nacka vatten och avfall att ”konceptet” har varit framgångsrikt och att kommunen planerar att utöka antalet platser och turer till nästa år.

Container med behållare

Kretsloppscentralen består av en container med behållare för olika former av avfall. Dessutom följer en bil och en lastbil med på turen, som hämtar avfall för återbruk respektive farligt avfall. En rådgivare och en kemist finns med på plats.

Under 2018 har den mobila kretsloppscentralen besökt fyra platser i kommunen: Kvarnholmen, Ektorp, Älta och Sickla. Cirka 160 personer har använt sig av kretsloppscentralen, främst äldre personer, utan tillgång till egen bil.

Avfall som har lämnats är elavfall, grovavfall, farligt avfall och föremål som kan återanvändas.

Vet att det finns behov

Ola Karlsson, Älta, är pensionär. Han har själv bil och har därmed möjlighet att själv köra avfall till tippen. Samtidigt är han ordförande i PRO i Älta och vet att det finns ett behov bland äldre som inte har bil, och som bor i egnahem, att få hjälp med att hämta grovsopor.

– Det är bra för dem som inte har bil, ibland kan det finnas skrymmande grejer som inte får plats i bilen.

Det verkar som att den är svår att marknadsföra, jag har inte känt till den

Ola Karlsson

Själv kände Ola Karlsson inte till den mobila kretsloppscentralen:

– Det verkar som att den är svår att marknadsföra, jag har inte känt till den.

I pressmeddelandet skriver Nacka vatten och avfall att ”en av utmaningarna under året har varit att locka fler besökare till mobila kretsloppscentralen”, och att ”Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för konceptet nästa år”.