Fjällenskolan. Platsen där mobbningen och utfrysningen i flera år ska ha ägt rum. Foto: Mikael Andersson

Mobbad elev fick rätt: Prövas ej i HD

Järfälla kommun dömdes att betala 60 000 kronor i skadestånd efter att en elev utsatts för mobbning på Fjällenskolan. Kommunen ville få saken prövad i Högsta domstolen, men har nu fått nej.

  • Publicerad 11:47, 10 mar 2021

Hovrätten ansåg bland annat att skolpersonalen och kommunen ”åsidosatt sina skyldigheter” gällande mobbningen som pågick i flera år.

En vändning, efter att tingsrätten hade slagit fast att kommunen hade vidtagit åtgärder som gjorde att de ansågs ha fullföljt sina skyldigheter enligt lagen.

11-åring skyldig Järfälla kommun över en halv miljon

Barn- och ungdomsdirektör Annika Ramsell motiverade en överklagan till HD med att ännu en granskning av ärendet kunde bli prejudicerande. I stället konstaterar HD nu att ”det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Annika Ramsell är fåordig om utfallet när hon svarar Mitt i via mejl.

”Jag har inga kommentarer till det beslutet. Det viktigaste för oss som huvudman och för skolan är att se till att vi fortsätter vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i undervisningen för att främja elevens rätt till utbildning, studiero och trygghet och motverka kränkningar och mobbning i samverkan med vårdnadshavare.”

Firade med glädjetjut

Vad ansökan om prövningstillstånd har kostat kommunen kan Annika Ramsell inte svara på.

Motparten firade beskedet med glädjetjut och Queen-dängan ”We are the champions” i bilen, berättar elevens mamma.

Hon hoppas att domen ska leda till att utsatta elever tas på större allvar.

– Det är helt makalöst att lyckas! Alla har sagt att ”ni kan inte vinna, det är en kommun, ni har inga medel mot dem.”

Eleven går i dag på en annan skola.

Familj till mobbad elev på Fjällenskolan stämmer Järfälla kommun