POLITIKER. Ing-Marie Viklund (L), Dag Ahlse (C) och Myrna Persson (MP). Foto: Botkyrka kommun/Claudio Britos/Pressfoto

Mittenmajoriteten verkar hålla trots sprickan

Det råder delade meningar inom mittenmajoriteten hur ebo-lagen ska hanteras i Botkyrka. Men att man ibland tycker olika är något man har varit beredd på, menar flera av samarbetets gruppledare.

  • Publicerad 11:31, 26 feb 2020

För att få igenom sitt förslag om att undanta hela Botkyrka från ebo-lagen har Socialdemokraterna tagit stöd av Moderaterna och Tullingepartiet. De backas av Kristdemokraterna.

Inom den sittande mittenmajoriteten, bestående av S, MP, L, C och KD, råder det olika meningar om hur ebo bör hanteras i kommunen.

C vill att endast de områden som finns på polisens lista över utsatta områden ska undantas ebo.

– I grund och botten tror vi på att individer själva får bestämma över sina liv, men vi har också förstått att de här områdena är hårt belastade. Därför vill vi undanta alla områden på polisens lista, säger Dag Ahlse, gruppledare för Centerpartiet i Botkyrka.

L delar Centerpartiets syn.

– Intentionen med reformen är från början att de områden som har problem med integration ska undantas. Vi utgår från grundtanken att alla asylsökande ska få så goda förutsättningar som möjligt för integration, säger Ing-Marie Viklund, tf gruppledare för Liberalerna i Botkyrka.

Vill inte undanta alls

Miljöpartiet väljer dock att gå på en helt egen linje – att inte undanta alls.

– Vi kommer inte rösta för att undanta varken hela eller delar av kommunen eftersom vi tycker att alla ska få välja var de vill bo, oavsett bakgrund, säger Myrna Persson, gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka, i ett uttalande.

Samarbetet håller

Samtliga menar att samarbetet inom mittenmajoriteten inte kommer att påverkas negativt av att man tycker olika i frågan.