Mitt på innergård i Vasastan: Här kan femvåningshus byggas

Ett nytt femvåningshus med 40-50 nya hyreslägenheter kan byggas på en innergård mellan Dalagatan och Västmannagatan.

  • Publicerad 08:07, 4 maj 2016

I dag består gården innanför Dalagatan 32-34, samma fastighet som Carl-Gustaf Lindstedt klättrar på i filmen Mannen på taket, av en stor gräsmatta med träd, buskar och perenner. Här vill fastighetsbolaget Probitas, som ägs till 100 procent av Immanuelskyrkans församling, bygga ett bostadshus med upp till 50 hyresrätter, ettor och tvåor. Nu har stadsbyggnadsnämnden klubbat ett start-PM vilket innebär att planarbete kan påbörjas.

– Vi ser att det finns ett skriande behov av nya hyresrätter och vill vara med och bygga det goda samhället. Vi är sugna på att sätta tänderna i det här projektet, säger Samuel Borg, vd, Probitas.

Redan för två år sedan ansökte bolaget om att få bygga på gården.

– Det läcker vatten från gården ner i ett garage som ligger under, så vi behöver ändå bygga om och installera nya tätskikt. Och vad är då bättre än ett hus? Byggnadsprocessen är lite trevande men vi är glada att stadsbyggnadskontoret nu har gett klartecken så att vi kan skissa vidare på ett förslag. I slutet av maj ska vi ha ett möte med staden, säger Samuel Borg.

Det planerade husets utformning, skala och placering ska utredas så att gården kan fortsätta användas för rekreation. I dag används gården av förskolan Spöket som ligger i fastigheten. I planhandlingarna ska det redovisas hur mycket grönyta som försvinner och hur barnens möjlighet till utevistelse påverkas.

– Det finns en förskola där som egentligen inte har någon rättighet till innergården, men vi låter dem naturligtvis gå ut där. Annars finns ju Vasaparken, säger Samuel Borg.

För att nå gårdshuset planeras en ny entré i befintlig byggnad på Västmannagatan.

Enligt tidsplanen skulle en detaljplan kunna antas andra kvartalet 2017.

– Vi hoppas på att kunna börja bygga någon gång under 2017/2018, säger Samuel Borg.

Andra hyresrätter på gång

Tegnérs torn. Ett 11-våningshus med 40 hyresrätter i hörnet av Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan. Detaljplanen har antagits av stadsbyggnadsnämnden och överklagats till länsstyrelsen av en privatperson. Länsstyrelsen har avslagit överklagan. Det går fortfarande att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Killingen 20. Tio hyresrätter i sex våningshus på innergården på Döbelnsgatan 83. Detaljplanen har antagits av stadsbyggnadsnämnden och överklagats till länsstyrelsen som avslagit överklagan. Samma situation som Tegnérs torn.

Visa merVisa mindre