Radhusen ser nu ut att vara historia på Lundagatan. Foto: Läsarbild Utopia arkitekter

Mitt i avslöjar: Planerna för radhusbygge på Lundagatan skrotas

Radhusbygget vid Lundagatan har varit en het potatis. Nu vill stadsbyggnadskontoret riva upp de planerna – och istället bygga flerbostadshus.

  • Publicerad 15:31, 18 sep 2019

Stockholms stad har velat bygga 16 stadsradhus i sluttningen med gräs och träd som finns mellan övre och nedre Lundagatan på Södermalm.

Men nu kan Mitt i avslöja att stadsbyggnadskontoret vill riva upp de befintliga planerna.

Istället för 16 radhus föreslås två flerbostadshus på tre våningar. Vissa partier får fyra våningar. Totalt blir det runt 40 bostäder.

Vill bevara grönyta

En anledning till förändringen är att staden vill bevara mer grönyta och träd, då flerbostadshusen tar upp mindre yta. Dessutom passar flerbostadshus bättre in i stadsbilden, tycker kontoret.

Eventuella konsekvenser i form av mer trafik och skugga på omgivande byggnader bedöms vara marginella.

Nu är tanken är att partiet med radhus i mitten skrotas. Och att radhusen byts ut mot flerbostadshus. Illustration: Stockholms stad

Många klagat

Planerna för radhusen på Lundagatan har minst sagt varit kritiserade. Grannar har startat protestgrupper eftersom de tycker att radhusen skulle försämra boendemiljön avsevärt.

Under samrådet kom 180 yttranden in till stadsbyggnadskontoret, varav tre var protestlistor med sammanlagt 1600 namnunderskrifter.

Även flera remissinstanser, som Södermalms stadsdelsnämnd och Stadsmuseet, sa nej till radhusen då påverkan på kultur- och närmiljön ansågs alltför stor.

Nämnden tar beslut

26 september ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till det nya förslaget.

Det finns ännu inga offentliga skisser på hur de nya flerbostadshusen ska se ut. Byggherre är Erik Wallin.