Missnöje i Viby: ”Ravalen är på väg att bli träskmark”

Norra änden av sjön Ravalen är på väg att växa igen och består redan nu till stora delar av träskmark. Det menar Tommy Sundin och många andra Vibybor. – Till och med fiskgjusen har slutat dyka i sjön och kärrhöken har också försvunnit, säger Tommy Sundin.

  • Publicerad 16:29, 20 aug 2019

Ravalen är liten och grund från början. De senaste åren har den krympt ytterligare då växtligheten utmed stränderna har brett ut sig allt mer. Det menar Tommy Sundin som bor i Viby.

– Norra änden är väldigt igenslammad. Det växer träd 20 meter ut i vattnet. Rena träsket, säger Tommy Sundin som tycker att kommunen borde sköta Ravalen bättre.

”Plötsligt en fågelsjö”

Han har bott i Viby sedan 1975 och berättar att det då fanns tre långa badbryggor på badplatsen, omklädningshytter, bajamajor och simskola för barnen varje sommar.

– Sedan fick kommunen dålig ekonomi och tog bort allt. I samband med det blev Ravalen helt plötsligt en ”fågelsjö”. Är det för att kommunen ska slippa ta ansvar för skötseln?

”Sjön krymper för varje år”

En av hans grannar, Göran Ahlberg som är sekreterare i Viby-Ravalnshagens villaägareförening, håller med.

– Varje sommar blir sjön igenväxt av sjögräs som översvämmar ytan. Och vassen växer och blir till träsk och skog, så sjön krymper för varje år. Vibyån är också helt igenslammad, säger han.

Badplatsens sand bortspolad

Samtidigt har sanden från badplatsen spolats ut i sjön, berättar Göran Ahlberg.

– Barnen får bada i blålera. Vi har försökt få kommunen att lägga på mer sand, men fick nej. Bryggan som barnen brukar fiska ifrån är också dåligt underhållen och en fara just nu. Jag tycker att kommunen är lite väl sparsam.

Viktig fråga enligt Ardenfors

Men enligt natur- och tekniknämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) är vattenkvaliteten i sjöarna en av Sollentunas viktigaste frågor och kommunen ”håller inte igen” om något behöver göras.

– Nej, då är vi självklart beredda att göra det. Det är jättebra att medborgarna hör av sig om sådant här. Sedan lutar jag mig mot sakkunskapen, säger han.

Alger bildar ”flytande mattor”

Med det menar han bland andra kommunens naturvårdschef Rikard Dahlén. Och han delar inte Vibybornas syn på skötseln av Ravalen.

– Vi var ute i juni och samlade ihop trådalger i sjöns norra del. Algerna i Ravalen är flytande växter, ett slags trådalger som kan flyta upp och bilda flytande mattor på ytan, säger Rikard Dahlén.

Kommunen tog upp flytande alger i norra delen av Ravalen den 12 juni i år. Foto: Sollentuna kommun

Låga vattennivåer tre år i rad

Att det upplevs som att sjön krymper kan bero på låga vattennivåer, förklarar Rikard Dahlén. Vattnet är extra lågt under sommaren och den kan därför kännas mer igenvuxen.

– Nu har vi haft tre år i rad med låga vattennivåer på grund av både lite nederbörd och dålig tillrinning från landskapet runt om.

”Tjänligt” vatten nästan hela sommaren

Vid de mindre badplatserna tar kommunen vattenprover i juni och i juli. Årets sommar har proverna visat på ”tjänligt” badvatten i Ravalen, förutom under en dryg vecka då algförekomsten bedömdes vara för stor.

Under sommaren besöker kommunen dagligen Ravalen och krattar vattenbrynet från lösa växter och stranden från gåsbajs som samlas upp efter krattningen, förklarar Rikard Dahlén.

Minskning av alger de senaste åren

En ny insats med hopsamling av vattenväxter kommer att göras i slutet av sommaren.

– Utbredningen har varit något mindre de senaste åren och vi tror att algerna kommer fortsätta att minska de närmaste åren.

Strandpromenaden ska hållas fri från buskar

Nu i augusti ska även gräs och strandvegetation kring dämmet och sjöns utlopp slås så att strandpromenaden hålls fri från högre växter och buskar lovar Rikard Dahlén.

Långsiktigt gäller det, förklarar han, att fortsätta arbetet med bättre dagvattenhantering och dagvattenrening. Det kan minska mängden näringsämnen som förs ner till sjön och bidrar till tillväxten av alger och undervattensväxter.

Fakta

Bara 1,5 meter i snittdjup

Ravalen är en slättsjö som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde och avvattnas till

Mälaren via Edssjön och Oxundasjön

Sjön är 1,5 meter djup i snitt och har 2,0 meter som maxdjup.

Ytan är 0,3 kvadratkilometer.

Sjön är näringsrik och har mycket växter både utmed stränderna och under vattenytan.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Sollentuna centrums uppmaning: ”Planera ditt besök”

Nyheter "Vi följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med." Från och med i går och till den 19 november uppmanas alla i Stockholm att bland annat avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum. Sollentuna centrum förklarar att man ända...fredag 30/10 16:42

Så agerar kommunledningen på de skärpta coronakraven

Nyheter Uppmanar all sin egen personal att jobba hemifrån. Kommunledningskontoret hade i förmiddags möte med samtliga partiers gruppledare för att informera om hur Sollentuna kommun agerar med anledning av de skärpta coronaråden som regionen gick ut med i...fredag 30/10 16:40