BÄTTRE EKONOMI. Efter många turer finns den kommunala hemtjänsten kvar. Nu har underskottet minskat. Foto: Anna Z Ek/Mostphotos

Minskat underskott för hemtjänsten

Hemtjänsten blev kvar i kommunens regi. Men kvar fanns utmaningen att få ekonomin i balans. "Resultatet för mars och april är bättre än på flera år", säger sektionschefen Irene Elsberg. Ökade anslag och effektivare scheman kan vara förklaringen.

  • Publicerad 09:02, 3 jun 2021

Det har stormat kring Huddinges kommunala hemtjänst det senaste halvåret. Vård- och omsorgsnämnden beslutade med minsta möjliga marginal att den skulle läggas ner. Orsaken var att ekonomin gått back i flera år.

Men beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet. Eftersom det är ett beslut som berör många och är av större vikt borde det ha fattats av fullmäktige, enligt domen.

Kommunen överklagade inte och frågan lyftes inte till fullmäktige. Så som partierna röstade i nämnden skulle den borgerliga koalitionen inte få igenom sitt förslag i fullmäktige.

Men nämnden dras fortfarande med underskott och förvaltningen fick i uppdrag att titta på alla tänkbara lösningar för att få en ekonomi i balans.

Nu har snart tre månader gått. Vad har då hänt?

– Vi införde ett nytt arbetssätt redan på senhösten som vi kallar "nära planering". Det handlar om att personalen ska gå på slingor som är effektivt planerade och geografiskt nära, så att det inte blir så mycket spring eller körning emellan olika kunder. Man kanske har samma kunder hela dagen och behöver då inte byta nycklar, säger Irene Elsberg, sektionschef för hemtjänsten i Huddinge.

Effektivare planering

Enligt Irene har personalen varit involverade i att ta fram de här slingorna.

– Det är de som är ute på fältet som vet bäst. Det gynnar både medarbetarnas arbetsmiljö och kunderna. De får en större kontinuitet med färre personer som besöker dem.

Budgeten är inte i balans, men underskottet har minskat. Årets första kvartal var underskottet på 4,2 miljoner jämfört med 4,9 miljoner i fjol.

– Under mars och april har vi haft det bästa resultatet på flera år, säger Irene Elsberg.

Det låter ganska självklart att lägga en slinga som är så bra geografiskt planerad som möjligt. Varför har inte det gjorts tidigare?

– Geografiska slingor har man gjort tidigare, men kanske inte i den utsträckningen som vi arbetar med det nu genom "nära planering". Det här är ett arbetssätt som vi tror på.

Mer pengar

En annan viktig orsak till att ekonomin ser bättre ut är att ersättningen till hemtjänsten höjdes med 2,5 procent 2021. Pengarna kommer från statsbidragen som öronmärkts för äldreomsorgen.

Resurserna till larmgruppen har också förstärkts, vilket innebär att hemtjänstpersonalen mer sällan behöver rycka ut och hjälpa till på larm – vilket man tidigare gjorde utan att få ersättning för det.

Men minutschemat, som kritiserats av medarbetare för att ge orimliga arbetsförhållanden, finns kvar.

– Det upplevs säkert som stressande av en del, men det är det vi har att förhålla oss till. Målet är att det ska bli mindre stress när det är tydligt i planeringen vilken slinga man har, säger Irene Elsberg.

Detta har hänt

I november 2020 belsutade vård-och omsorgsnämnden (med ordförandens röst som utslagsröst) att den kommunala hemtjänsten skulle läggas ner.

Beslutet ledde till starka protester och överklaganden.

I februari upphävde förvaltningsrätten beslutet. Eftersom det är ett beslut som berör många och är av större vikt borde det ha fattats av fullmäktige, enligt domen.

I början av mars stod det klart att kommunen inte skulle överklaga domen och frågan lyftes inte till fullmäktige. Så som partierna röstade i nämnden skulle den borgerliga koalitionen inte få igenom sitt förslag i fullmäktige.

Visa merVisa mindre

BÄTTRE EKONOMI. Efter många turer finns den kommunala hemtjänsten kvar. Nu har underskottet minskat. Foto: Anna Z Ek