I soppåsen som hon haft i två till tre månader ligger delar av kuvert och tygbitar. Foto: Åsa Sommarström

Minna måste betala extra – har för LITE sopor

Minna Adveen sorterar sina sopor ner i minsta beståndsdel. Det leder till att hon knappt fyller ett sopkärl om året. Nu tvingas hon betala 2 000 kronor vart tredje år för att få färre tömningar av sitt hushållsavfall.

  • Publicerad 07:00, 9 dec 2019

Minna Adveen drar ut soplådan i köket. Flera fack med prydligt sorterade sopor får plats under vasken.

Hon tar upp en lite plastpåse, en sådan man tar vid frukten i mataffären. Påsen är bara fylld till hälften.

I den ligger tygbitar från klänningen Minna har på sig, som hon sytt själv. Där finns också fönstren från kuvert som hon har klippt bort. Pappret från breven sorteras i ett annat kärl.

Medvetna val

Påsen innehåller allt hennes restavfall från de senaste två till tre månaderna. Det som hamnar i sopkärlet på tomten.

– Jag är rädd för det som händer med klimatet. Jag gör hela tiden medvetna val. Jag frågar mig vill du skräpa ner eller vill du städa upp? Det är min kompass. Inte bara när det gäller sopor, utan allt jag köper, säger Minna.

Kommunen har krav på minst sex tömningar av restavfall per år. Men eftersom Minna sorterar så noga och försöker att inte slänga så mycket så fyller hon knappt ett kärl om året.

Brev från kommunen

En dag fick Minna ett brev från Järfälla kommun. Det hade kommit till deras kännedom att hon inte ställde ut sitt kärl när sopbilarna kom. Hon fick i brevet även en uppläxning om att man inte ska slänga skräp i naturen och att man ska sortera.

Hon hörde av sig till kommunen och frågade varför de skrev som de gjorde. Hon berättade att hon knappt har några sopor då hon sorterar så noga, och att hon har hämtning av matavfall och trädgårdsavfall.

Hon skrev också att hon är okej med att betala årsavgiften för avfallshämtningar, även om hon knappt behöver dem.

Får betala över 2 000 kronor

De bad om ursäkt för formuleringen i brevet och informerade Minna om att hon måste ansöka om dispens för sin avfallshämtning. Det gjorde hon, och tillbaka fick hon en faktura på 2 100 kronor för kommunens hantering av ärendet.

Ärendet beviljades och undantaget gäller till och med oktober 2020. Då blir det ett nytt dispensabonnemang med hämtning fyra gånger per år och det gäller till oktober 2022, två år till.

Det löser inte mitt problem

Minna Adveen

– Det löser inte mitt problem, för jag har inte sopor. Vad ska jag göra, ska jag helt onödigt gå ut, sätta ut kärlet och sedan hämta in det igen. Varför ska jag göra det? Jag kommer inte att ha sopor fyra gånger per år. Kommunen behöver uppmuntra människor som vill göra rätt inte straffa dem med avgifter.

Så när Minna om ett år måste söka om dispens igen kommer även kostnaden på 2 100 kronor att tas ut igen.

Minna visar också en kopia hon har tagit av delgivningskvittot. Över raden där hon skulle skriva sin namnteckning står ”firmatecknare”.

– Det här visar att egentligen att alla de här rutinerna som kommunerna har är för företag. Det är inte inriktat på en privatperson som vill sortera rätt och inte har den mängd sopor som krävs.

Minna kommer att överklaga beslutet till länsrätten som får pröva om avgiften är skälig.