Ministern: Det är självklart oacceptabelt

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) tycker att situationen för kvinnor i vissa förorter är oacceptabel.

  • Publicerad 11:39, 2 maj 2017

Kvinnor i vissa förorter i Sverige känner sig begränsade i sin vardag och känner inte att de kan eller vågar ta plats i offentliga rum. Det är något som Mitt i har berättat tidigare i flera artiklar, och som jämställdhetsminister Åsa Regnér reagerar på.
– Det är självklart oacceptabelt. Flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Hur jobbar du för att motverka det?
– Regeringen har beslutat om en lång rad åtgärder som handlar om att motverka ojämställdhet. Både på ett generellt plan men även inriktat på särskilda grupper. Till exempel så har vi lanserat infosajten youmo.se för nyanlända ungdomar, som handlar om kroppen, kärlek sex och jämställdhet. Vi har även beslutat om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I vissa områden har problemen funnits i över 20 år och varit kända av samhället, varför finns de fortfarande kvar?
– Ojämställdhet är något som måste bekämpas hela tiden. Det är en kamp. Om det inte vore ett sådant hårt motstånd, så skulle vi inte ha någon ojämställdhet överhuvudtaget i det svenska samhället. Ändå tjänar kvinnor i Sverige i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än män under en livstid.
Flera kvinnor i förorterna som vågat ta debatten har efter hot känt sig tvingade att flytta eller lever idag ett begränsat liv.
– Självklart ska det inte vara så, ändå vet vi att det händer. Som minister kan jag vara med och driva på lagar och tillföra resurser och det är något vi gör.

LÄS ÄVEN: Pekgul: Känns ibland som att sitta i husarrest

Hur ska ni arbeta för att barnen som växer upp i områden där män och kvinnor är åtskilda i det offentliga rummet inte får en bild av att det är naturligt i ett samhälle?
– Här har skolan och förskolan ett viktigt uppdrag och en uppgift att fylla. Det är även viktigt att samhället signalerar tydligt att vi har samma förväntningar på en kvinna som en man att hon skall söka egen försörjning.

 

LÄS ÄVEN:

Forskare: Det är ett växande problem

Pekgul om männens centrum: Inte acceptabelt

Imam: Inget med religion att göra

LÄS OCKSÅ:

Larm: Ökat hedersförtryck mot tjejer