Täby FK P2010 lag tränar på Tibblevallen. Foto: Stefan Källstigen

Mindre speltid på hemmaplan skapar oro inom Täby FK

Täby FK:s speltid på Skarpängs BP har under våren reducerats kraftigt. Nu känner klubben oro för att medlemmar ska hoppa av. – Man har ju faktiskt valt klubb utifrån var man bor. Att barnet själv kan ta sig ner till fotbollsplan på fem minuter med cykel – det är kanske det som krävs för att det barnet ska spela fotboll, säger kansliansvarig Fredrik Fahlén.

  • Publicerad 14:40, 9 apr 2021

Då varken Erikslunds konstgräs, Tibblevallen naturgräs eller naturgräsytan i Näsby park av olika anledningar är spelbara under vårterminen kommer Täbys samtliga fotbollsklubbar behöva samsas på kommunens resterande planer.

För Täby FK innebär detta exempelvis att speltiden på Skarpängs BP reduceras kraftigt – från 22,5 timmar till 5,5 timmar. I stället har de fått tider på bland annat Vikingavallen/Täby IP i Täby kyrkby, något som kansliansvarig Fredrik Fahlén menar drabbar drygt 700 av klubbens ungdomar eftersom resvägen för dessa blir betydligt längre.

– Vi anser att det är helt orimligt att våra ungdomar som bor kanske fem minuters promenad från Skarpängsplan och kan ta sig dit själva utan föräldrar nu ska behöva sätta sig i en bil och åka förbi ordinarie plan, upp till Täby kyrkby, för att kunna spela fotboll, säger han.

Oro för att medlemmar ska hoppa av

Då Täby FK utgör drygt 50 procent av all fotbollsverksamhet i kommunen menar han att det rimliga även hade varit att ge dem 50 procent av tiderna i Täby kyrkby – inte 100 procent som det ser ut nu.

Nu finns en oro för att medlemmar kommer hoppa av då resavståndet blir för långt.

– Familjen kanske inte har möjlighet att lägga de här restimmarna. Man har ju faktiskt valt klubb utifrån var man bor. Att barnet själv kan ta sig ner till fotbollsplan på fem minuter med cykel – det är kanske det som krävs för att det barnet ska spela fotboll.

Enligt Fredrik Fahnér har Täby FK upprepade gånger krävt ett svar från kommunen om hur de har resonerat kring fördelningen av plantiderna – något som de anser att de inte har fått.

Kansliansvarig. Täby FK, Fredrik Fhanér. Foto: Stefan Källstigen

Foto: Stefan Källstigen

Foto: Stefan Källstigen

"Har varit tydliga med varför"

Jenny Holmberg, resultatenhetschef för sport och förening på kultur- och fritidskontoret på Täby kommun, delar dock inte den bilden. Kommunikationen med de olika klubbarna har varit god, menar hon. Att Täby FK känner annorlunda kan hon bara beklaga.

– Vi utgår ifrån en fördelningsprincip som är framtagen med föreningarna här i Täby och den ligger alltid till grund när vi fördelar våra tider. Vi vill alltid uppnå transparens i vår dialog, och det är något vi har arbetat med i det här, säger hon.

Ska endast gälla under kortare period

Jenny Holmberg betonar även att den nuvarande fördelningen av plantider endast kommer gälla under en kortare period då Tibblevallen naturgräsplan förväntas stå klar till sommaren, medan Erikslunds konstgräs ska vara redo till hösten. Det har även fattats beslut om att anlägga två nya planer i kommunen under 2021: en i Gribbylund och en vid Brinkskolan.

– Självklart hade det bästa varit om samtliga lag fick träna på sin hemmaplan, men nu har ju det inte varit möjligt utifrån rådande situation

Hur ser du på oron för att ungdomar ska hoppa av?

– Det här är ju en begränsad period ska man komma ihåg, det rör sig om några få månader här under våren. Så nej, självklart hoppas vi inte att medlemmar kommer hoppa av, men det är något vi inte heller tror kommer ske under den här perioden.