Det kraftiga regnovädren har ökat och kommer fortsätta öka i Stockholms län. Foto: Mostphotos

Mindre regn – men skyfallen blir allt vanligare i Stockholms län

Mängden nederbörd per år ökar stadigt i Stockholms län. Samtidigt har antalet tillfällen med nederbörd minskat och mätningar visar att kraftiga regnoväder blivit allt vanligare. Och under de närmsta 100 åren ska det bli ännu värre…

  • Publicerad 11:50, 18 okt 2018

Sedan starten för mätningar av nederbörd i Stockholm – 1961 – har den årliga medelnederbörden ökat med sex procent. Samtidigt har antalet nederbördsdagar per år minskat.

Det innebär att mängden nederbörd som faller vid varje tillfälle har ökat. Något som syns i SMHI:s statistik som miljöförvaltningen i Stockholms stad analyserat i en färsk rapport.

Genomsnittet för den årliga högstanoteringen av nederbörd har ökat med tio procent sedan 1961 och antal dygn med ”kraftig dygnsnederbörd” har ökat i allt raskare takt sedan millennieskiftet.

Med kraftig dygnsnederbörd menas de dygn då mer än tio millimeter regn eller smält snö uppmätts.

Blir fler och kraftigare i framtiden

Och enligt SMHI:s beräkningar kommer de kraftiga regnen bli fler och än mer intensiva.

Antal tillfällen med kraftig dygnsnederbörd kommer öka med fem till åtta tillfällen per år när vi nått slutet av detta sekel. Högstanoteringarna beräknas under samma period att öka med 20 till 30 procent.

Rekordet: Inte ett riktigt skyfall

Den högsta uppmätta dygnsnederbörden i Stockholms stad är 89 millimeter, vilket registrerades den 22 juli 2005 i Skärholmen. Då uppmättes även den högsta noteringen för nederbördsintensitet, 36 millimeter på en timme.

Det är det närmsta vi kommit till att få ett ”äkta” skyfall i länet. SMHI:s definition av skyfall är en nederbörd på minst 50 millimeter på en timme eller en millimeter på en minut.

Beroende på utsläppsscenariot av växthusgaser kommer den årliga medelnederbörden att öka med 20 till 30 procent fram till år 2100.