Drabbas? Förskolorna kommer få det tufft 2020 menar oppositionen. Men den grönblå majoriteten håller inte med. Foto: Sacharias Källdén

Mindre pengar till förskolorna på Södermalm

I budgeten för 2020 får stadens förskolor mindre pengar än i år. Något som väcker stark kritik hos oppositionen på Södermalm.

  • Publicerad 12:00, 13 dec 2019

Den grönblå majoritetens budget för 2020 innebär mindre pengar till förskolan än under 2019. Totalt handlar det om en nedskärning på 1,81 procent för Stockholms förskolebarn. Något som oroar Anders Göransson (S), vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Kungsholmen river förskolor för att klara ekonomin

– Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det kommer bli mycket svårt att klara såväl hyreshöjningar som lönehöjningar med den här snåla tilldelningen. Det kommer bli ett tufft år för förskolan på Södermalm. Grönblå prioriterar skattesänkningar och slarvar med kärnverksamheten.

"Det är stramare"

Enligt Anders Göransson kan effekten exempelvis bli större barngrupper på färre förskollärare. Men stadsdelsnämndens ordförande Christoffer Järkeborn (M) är inte oroad.

– Det är en stramare budget som beror på att vi har en mer ansträngd ekonomi i staden där konjunkturen mättas av. Men på Södermalm har vi god ekonomi och barnantalet minskar. Jag är inte oroad för förskolan på Söder och förvaltningen har också sagt att de kommer klara av verksamheten.

Kan snarare minska

Enligt Christoffer Järkeborn (M) beror den sänkta förskolepengen på att staden tidigare gjort en kraftig utbyggnad av förskolan vilket kostat på, något det i dagsläget inte finns behov av.

– Vi kommer snarare behöva minska antalet platser eftersom det är färre barn i förskoleålder på Söder just nu. Man ska också komma ihåg att vi har en generös förskolepeng i Stockholm stad jämfört med andra kommuner.

Grönblåas nysatsningar på Södermalm 2020

Fler badmöjligheter

För en vecka sedan installerades en ny solbrygga på Reimersholme. Under 2020 kommer fler solbryggor placeras ut runt om på Södermalm. Var de kommer hamna och hur många det blir är under utredning.

Mer ekologisk mat

Andelen ekologisk mat i stadsdelens verksamheter höjs till 70 procent. I dag ligger verksamheterna som helhet på 63 procent. För Stockholms stad centralt är målet 50 procent.

Skärpt parkskötsel

Renhållningen i parkerna på Söder ska bli bättre. Det tidigare kravet om att sopkorgarna ska tömmas en gång i veckan skärps, sopkorgarna ska nu aldrig bli fulla. Klotter ska tas bort snabbare genom ett nytt samarbete med trafikkontoret.

Hälsa för yngre

Alla förskolor ska upprätta en handlingsplan för ökad fysisk aktivitet bland barnen.

Hälsa för äldre

Möjligheten att anlägga utegym för äldre ska undersökas. En ny kock anställs som ska laga mat på äldreboenden.

Visa merVisa mindre