Kottlasjön. Vattenförkomsterna på ön, såväl kustvatten som sjöar och åar är ett prioriterat område i miljöplanen. Foto: Pekka Pääkkö

Miljöplan stoppades tillfälligt: "Synd att man inte vill ta ledartröjan"

Frivilligt klimat- och miljöarbete eller ett Lidingö stad med ledartröjan på. Det är skillnaden mellan majoritetens och oppositionens syn på stadens roll i miljöarbetet. Innan jul stoppade oppositionen tillfälligt stadens miljöplan genom en minoritetsåterremiss.

  • Publicerad 16:15, 12 jan 2021

På 2020 års sista kommunfullmäktige skulle stadens förslag till ny miljöplan klubbas.

I sista stund drev dock ett antal oppositionspartier i genom en så kallad minoritetsåterremiss där man begär att förslaget ska omarbetas.

– Vi vill att man ska höja ambitionerna, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare.

Det var centerpartiet som yrkade på återremissen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom yrkandet.

Dessa oppositionspartier har varit kritiska till förslaget från början.

– För oss är det självklart man om man ska klara hållbarhets- och klimatmål måste hela samhället jobba tillsammans, inte bara kommunens verksamheter internt. Näringsliv, föreningar och Lidingöbor måste vara med. Så är det inte i nuvarande förslag, säger Patrik Buddgård.

Men kan kommunen råda över mer än sina egna verksamheter?

– Det är kommunen som har potential att vara en drivande och ledande kraft i ett sådan samarbete. Vi vill inte att man ska tvinga utan skapa möjligheter. Det är synd att staden inte vill ta den ledartröjan, säger Patrik Buddgård.

Konkret vill centerpartiet till exempel att nettonollutsläppsmålet ska tidigareläggas till 2040 istället för 2045, som det nationella målet är. De vill också lägga till krav på hållbart byggande.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande är dock fortsatt nöjd med det framtagna förslaget.

– Vårt förslag är miljöpolitik på riktigt som ger effekt för kommande generationer. Vi håller inte på med signalpolitik som regeringen (det gör inte Miranda heller) som skatt på plastmuggar till exempel, säger han.

Kritiken mot ert förslag är ju att även näringslivet på ön och alla Lidingöbor måste inkluderas i arbetet. Räcker det att kommunen gör det här på egen hand?

– Det är viktigt att kommunen är ett bra föredöme. Men vi ska inte gå in och och detaljreglera Lidingöbornas vardag. Alla har sitt ansvar och kommunen ska naturligtvis underlätta för detta.

Flera parter är ändå kritiska. Är ni öppna för att ta in deras synpunkter?

– De har ganska många kommentarer. Vi kommer att gå igenom dem seriöst. Men jag känner mig trygg med att vår förslag är bra.

Förslaget ska åter upp i kommunfullmäktige 22 februari 2021.

Nöjd. Daniel Källenfors (M) är nöjd med miljöplanen som tagits fram. Foto: Hanna Lilja

Kritiskt. Patrik Buddgård (C), tycker att staden skall sikta högre i sitt miljöarbete. Foto: Centerpartiet

Detta är nettonollutsläpp

"Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990".

Ska gälla till 2030

Lidingö stads miljöplan är ett dokument som ska reglera hur staden arbeter med klimatfrågor och miljö.

Planen ska gälla mellan 2021 och 2030 och ska ersätta planen som stäckte sig till 2020.

Fokusområden i den plan som föreslås är begränsad klimatpåverkan , ett rikt djur.- och växtliv samt natur och livskraftiga vattenmiljöer.

Visa merVisa mindre