Säger nej. Miljöpartiet går emot planerna på att bygga ett nytt bostadsområde i Tumba skog. Foto: Arkivbild/White arkitekter

Miljöpartiets oväntade vändning – säger nej till 550 nya bostäder i Tumba skog

Snart väntas politikerna anta detaljplanen för det omstridda bygget av 550 bostäder i Tumba skog. Nu går Miljöpartiet emot majoriteten och röstar nej till planen, tillsammans med Tullingepartiet och SD.

  • Publicerad 14:40, 12 feb 2018

Nu har det blivit 550 bostäder som byggs en bra bit in i skogen. Där går vår gräns.

Planerna att bygga 550 bostäder i Tumba skog i Segersjö togs upp för antagande på kommunstyrelsen förra veckan. Då meddelade Miljöpartiet plötsligt att man röstar nej till dem.

– Det här har varit ett långt ärende. Till en början var det en bra plan med 150 bostäder närmast den befintliga bebyggelsen. Nu har det blivit 550 bostäder som byggs en bra bit in i skogen. Där går vår gräns, vi kan inte vara med på dem längre, säger Ali Khalil, gruppledare för Miljöpartiet.

Boende underkände planen på 550 bostäder i Tumba skog: "Skogen försvinner och det blir trafikkaos"

Partiet håller alltså med Nätverket Rädda Tumba skog som protesterar mot byggplanerna. En för stor del av skogen försvinner, menar Ali Khalil, som tycker att andra platser är lämpligare att bygga på.

Som vilka då?

– Det finns jättemycket mark i Botkyrka, att hitta platser att bygga på är inget problem. Bostadsbyggande är viktigt men det är natur och miljö också. De val vi gör idag får konsekvenser, att dra en ny väg rakt genom skogen är för alltid, säger Ali Khalil.

Boende JO-anmäler kommunen för Tumba skog

Nätverket Rädda Tumba skog backas nu av Miljöpartiet. Foto: Arkivbild

Fågelperspektiv. I delar av nuvarande skogen ska nya flerbostadshus, radhus byggas och en ny väg dras genom området. Foto: illustration: White Arkitekter/SHH Bostad

Mitt i området. Skogsgårdskvarteren byggs i mitten av det nya området. Den nya vägen, Blekängsvägen, går mellan de nybyggda husen ner mellan Tumba och Segersjö. Foto: illustration: White Ariktekter/SHH Bostad

Han och andra miljöpartister var ute och tittade på skogen för tre veckor sedan.

Varför är ni emot dem först nu när planen ska antas?

– Vi har varken sagt bu eller bä, vi har följt dem för att se hur det blir på slutet. Nu har vi gjort en noggrann avvägning och för mycket av den användbara skogen försvinner.

Men planerna har varit kända i flera år, hade det inte varit bättre att säga något tidigare?

– Vi har haft flera personskiften som har slukat tid och kraft, så det här har inte kunnat hanteras optimalt. Men vi har en god dialog med S och V och de är med på att vi yrkar avslag. För dem kommer det inte som en chock.

Även Tullingepartiet och Sverigedemokraterna yrkade avslag på detaljplanen.

Byggplaner hotar oasen Tumba Skog

Men planen kommer troligen att antas på kommunfullmäktige den 22 februari ändå. För resten av oppositionspartierna, M, KD, L och C tycker att Tumba skog är ett "utomordentligt bra område att bygga nya, attraktiva bostäder i".

"Det är inte så, som vissa försökt göra gällande, att hela skogen hotas. Stora delar av denna kommer att behållas och bli ett fint natur- och rekreationsområde för både de som redan bor i närheten och de som kommer att bo i de nya bostäderna", skriver de i sitt yrkande till kommunstyrelsen.