Riksäpplets gymnasieskola har färre nyanlända elever än vad kommunen hade förväntat. Till höger Sara Sixten (M). Foto: Mitt i

Miljonunderskottet på gymnasiet i Haninge växer: ”Är allvarligt”

Gymnasieskolornas ekonomi blir allt mer ansträngd i Haninge. Prognosen har raskt försämrats till ett 9,5 miljoner kronor stort underskott vid årsskiftet. – Detta är allvarligt, säger Sara Sixten (M) i nämnden.

  • Publicerad 07:45, 23 okt 2019

Prognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har försämrats med över tre miljoner kronor ytterligare.

 –  Vi har länge pekat på att nämnden inte haft koll på sina utgifter. Den politiska ledningen har trots varningstecken fortsatt bedriva en ansvarslös politik. Nu kan vi svart på vitt se att prognosen försämrats till ett underskott på 9,5 miljoner kronor, säger Sara Sixten, Moderaternas gruppledare i nämnden.

Allt färre nyanlända elever

Den största faktorn bakom underskottet är det minskade flyktingmottagandet.

De nyanlända eleverna har fram tills nu inneburit betydande ekonomisk ersättning för svenska kommuner den första tiden.

Haninge hade planerat för fler nyanlända elever i klassrummen i år.

Fakta

Svenska skolor får extra ersättning för nyanlända elever under elevens första tid

Under tiden som en elev är asylsökande får kommunen ekonomisk ersättning från Migrationsverket.

Från det att man får uppehållstillstånd får kommunen en ersättning på 133 200 kronor per elev som betalas ut under en tvåårsperiod.

Sedan förväntas eleven vara integrerad och kostnaden faller på kommunen.

Ersättningen ska täcka kostnader för extra lärarresurser utöver den ordinarie undervisningen.

I praktiken ligger den extra ersättningen till en skola vanligtvis på mellan 20 000 – 70 000 kronor per år och elev beroende på årskurs.

 

Visa merVisa mindre

I grannkommunen Tyresö, där gymnasiet också lider av ekonomiska problem, sägs lärartjänster upp.

Det är inte aktuellt i Haninge, enligt Haninges utbildningsdirektör Henrik Lindh.

– Skulle vi landa i underskott när året är slut så behöver vi titta på justeringar. Men utifrån underskottet behöver vi inte göra nedskärningar, säger han.

Kan behöva betala tillbaka

Den ekonomiska smällen i Haninge kan bli ännu värre. Haninges komvux kan ha fått för stort statsbidrag utbetalt.

– Vi behöver ha mer dialog med Skolverket innan vi vet om vi behöver betala tillbaka, säger Henrik Lindh.

Blir det underskott till årsskiftet så tar gymnasienämnden med sig det till nästa år, och måste betala av det under en treårsperiod.