Många gillar att cykla över Lidingöbron. Foto: arkivbild

Miljonstöd till Lilla Lidingöbron

Drygt 340 miljoner ges i bidrag för bygget av Lilla Lidingöbron. Lidingö stad måste dock göra motprestationer, bland annat bostadsbyggande, för att få bidraget.

  • Publicerad 15:54, 25 jun 2018

Det är Trafikverket som ger pengarna, 343,5 miljoner kronor till Lidingö stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting, för att nya Lilla Lidingöbron ska kunna byggas.

Bron ska rymma dubbelspår för Lidingöbanan samt gång och cykelbana. Syftet med trafikverkets bidrag är att stötta projekt som bidrar till en hållbar stadsmiljö.

Måste bygga bostäder

Men bidraget kräver motprestationer. Enligt det avgående kommunalrådet Anna Rheyneuclaud (M), handlar det bland annat om bostadsbyggande.

– Det är glädjande att staten medfinansierar en så viktig länk mellan Stockholm och Lidingö. De motprestationer som krävs är i huvudsak i linje med de planer vi redan har för Lidingö. Planprogrammet för Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni och vi arbetar kontinuerligt med utbyggnad av gång- och cykelvägar, säger hon i ett pressmeddelande.

Gamla bron rivs när den nya är färdig

Även oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L), gläds åt bidraget.

– Det är ett mycket glädjande besked för Lidingös skattebetalare att Lilla Lidingöbron nu får 343 miljoner i statligt stöd! Den nya bron kommer att få gott om plats för gående och cyklister samt dubbelspår för Lidingöbanan. Det är en viktig investering för framtiden, säger oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L).

Projektet med Lilla Lidingöbron är redan igång. Just nu pågår en anbudsprocess. I oktober ska staden bestämma vilken enterprenör som ska får uppdraget att bygga bron. 2022 ska den nya bron vara helt klar. Först då rivs den gamla bron.