Miljonsatsningen Järva rent och snyggt sågas

Miljonbelopp har gått till städprojektet Järva rent och snyggt, som nu får hård kritik i en extern granskning. – Verksamheten måste förändras radikalt, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

  • Publicerad 11:00, 5 dec 2017

Omkring fyra miljoner per år har gått till städprojektet Järva rent och snyggt.

I verksamheten, som pågått i femton år, ingår nu 227 föreningar, som får bidrag i utbyte mot att de hjälper till att städa utemiljön i Järva.

I en extern granskning av förtaget Kontigo menar man att det inte går att fastställa om projektet skulle ha minskat nedskräpningen i området.

Granskningen visar också på flera allvarliga brister.

Allvarliga brister

Bland annat brister kontrollen av föreningarna som får bidrag. En del av föreningarna uppfattas också som oseriösa.

Kontigos slutliga bedömning är att verksamheten, ”antingen måste avvecklas, eller utvecklas”.

Burhan Yildiz, projektledare för Järva rent och snyggt, slår ifrån sig kritiken om att föreningarna skulle vara oseriösa.

– Vi måste komma ihåg att vi jobbar med ideella föreningar. Ett år kan en förening vara väldigt aktiv. Ett annat år får de kanske en ny styrelse och blir mindre aktiva.

”Jag ser att projektet gör skillnad”

Projektet är uppskattat av de deltagande föreningarna och personalen i Järva Rent och snyggt besitter kompetens är ytterligare två slutsatser som granskningen kommit fram till.

Enligt Burhan Yildiz samlar föreningarna in 5000 säckar med sopor per år.

– Jag ser att projektet gör skillnad och att folk blir engagerade. Frågan är hur det skulle se ut i områdena om vi inte hade projektet.

Hittills har Järva rent och snyggt finansierats med pengar från stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Fram till i år har även pengar från Järvalyftet använts som stöd.

”Måste förändra verksamheten radikalt”

Per Kjellander, Spånga-Tensta stadsdelsdirektör, vill nu minska omfattningen av projektet och vidta flera andra åtgärder.

–  Vi måste förändra verksamheten radikalt. Vi föreslår bland annat att man ser över omfattningen av projektet, verksamhetens ledning och styrning, säger Per Kjellander.

Det var Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning som beställde genomlysningen.

– Vi har varit osäkra på om Järva rent och snyggt gett så bra effekter som vi vill ha, för de pengarna som vi lägger på det. Föreningarna har gjort ett jättebra jobb men vi behöver vara tydligare med vad vi vill uppnå, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga – Tensta

”Kritiken som framkommit är allvarlig”

På torsdag nästa vecka väntas Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fatta beslut om framtiden för Järva rent och snyggt.

– Jag tycker att kritiken som framkommit är allvarlig. Jag har svårt att se att verksamheten i dess nuvarande form kan vara kvar. Det är viktigt för tryggheten och miljön att vi faktiskt minskar nedskräpningen, säger Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

 

Fakta

Över 200 föreningar

Järva rent och snyggt startade 2002.

Ideella föreningarna får 7500 kronor per år för att städa i Järva.

Antal föreningar som deltar i projektet Järva rent och snyggt:

81 i Tensta

54 i Rinkeby

30 i Kista

42 i Husby

20 i Akalla

Visa merVisa mindre