Miljonsatsning på naturreservat i Haninge

Av länets 300 naturreservat ligger 21 i Haninge. Tyresta nationalpark och naturreservat är det största och här har kaféet nyligen renoverats, en av många satsningar.

  • Publicerad 08:17, 10 jun 2017

Ett 50-tal personer – däribland Tyrestapersonal, ägaren Naturvårdsverket, stiftelsen Tyrestaskogen och Haninges kommunalråd – var på plats när nya, upprustade kaféet i Tyresta by öppnade häromveckan efter 1,5 års renovering.

– Inredningen är ju upphottad, men det gamla i kaféet är kvar. Den mysiga trästrukturen har vi behållit, och de gamla skidorna ska upp på väggen igen, sade Lena Nielsen när hon visade Mitt i kaféet.

Upprustat kafé

Kaféupprustningen kostar 14 miljoner kronor och är bara en i raden av satsningar Naturvårdsverket just nu gör på Tyrestas entréområden. Totalt satsas 30 miljoner.
2015 sedan stod den nya besöksparkeringen klar, inte långt därefter hämtades håriga Linderödsgrisar, rödkullor, Roslags- och Gotlandsfår, höns och ankor in till det nya visningsjordbruket, och nu står förbättrad information på tur i Tyresta.

– Vi ska ta fram informationsskyltar, riktmärken och ställa ut slingor. Allt ska bli mycket mer tydligt för besökarna, säger Hanna Lundkvist, fastighetshandläggare på Naturvårdsverket.

Viktigt för Naturvårdsverket

Som en av bara två nationalparker i Stockholm (den andra är Ängsö) är Tyresta viktig för Naturvårdsverket. Besöken är fler än på andra håll. 800 000 personer besöker Tyresta årligen, men nationalparken och naturreservatet anses klara av dubbelt så många besökare.

– Vi gör ju ekonomiskt stora satsningar i Tyresta, men inte om man jämför med det stora besöksantalet, säger Hanna Lundkvist.

Fakta

Haninges alla reservat

Tyresta nationalpark och naturreservat. Gullringskärret. Sandemar. Rånö-Ålö. Fjärdlång. Sundby, Ornö. Utö. Rudan. Nåttarö. Gålö. Huvudskär. Huvudholmen, nordost om Ornö. Häringe-Hammersta. Kolartorpet. Lilla Husarn, flera mindre öar mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden. Skeppnans ­naturreservat, nordväst om ­Västerhaninge. Stora och lilla Sandböte naturreservat, två mindre öar strax öster om Ornö. Stora Vindåsens naturreservat, södra halvan av Stora Vindåsen, nordost Dalarö. Svartsjöns naturreservat, mitt i Hanvedens skogsområde. Tornbergets naturreservat. Ålandsskär.

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre