Nätverkare. James Barrett och Morgan Karlsson Foto: Anders Gustafsson

Miljonregn ska ge Fiskis framtidens nätverk

Folkets hus i Fisksätra har sedan ett år valts ut i ett treårigt projekt där avsikten är att skapa nätverk bland invånarna. Statens kulturråd betalar sammanlagt 3,6 miljoner kronor för verksamheten. Enligt Morgan Karlsson, Folkets hus, kan de se att pengarna ger effekt.

  • Publicerad 10:37, 12 dec 2017

Folkets hus i Fisksätra har under 2017 och 2018 fått 2,6 miljoner kronor av Statens kulturråd, pengar avsedda för att hjälpa till att skapa nätverk mellan Fisksätras invånare.

Pengarna betalas ut i ett treårigt projekt där Statens kulturråd har lagt en miljon kronor för 2017, 1,6 miljoner för 2018, och planerar att lägga ytterligare en miljon 2019.

Även Fisksätra museum har fått motsvarande belopp för sin verksamhet.

Musik och dans

Pengarna ska bland annat gå till att starta verksamheter inom musik, konst och dans.

Kulturrådet betalar ut pengar till flera olika platser i landet, för att stärka områdena och öka invånarnas deltagande i samhället.

Gemensamt för de utvalda områdena är de har lågt valdeltagande och hög arbetslöshet.

”Kan ta in fler externa parter”

Enligt Morgan Karlsson, verksamhetschef på Folkets hus, gör pengarna det möjligt för dem att utveckla verksamheten:

– Vi kan ta in fler externa parter som kan göra workshops, säger Morgan Karlsson.

Morgan Karlsson räknar upp flera projekt som startat, bland dem en verksamhet de kallar tjejtorsdagar, en särskild dag i veckan avsedd endast för flickor där flickor tränar och diskuterar olika ämnen som de själva känner är aktuella.

App med musik

Karlsson nämner även en app som några av deltagarna tagit fram. Den som lyssnar på appen kan när han eller hon går på Fisksätras gator höra musik som producerats enkom för just den gatan och som endast kan höras när den som lyssnar går på just den gatan.

James Barrett, projektsamordnare, ser de här olika kulturprojekten som ett ”verktyg” att föra samman människor och säger att det handlar om att bygga ett förtroende hos invånarna.

– Det tar tid. Vi kan se en vilja bland befolkningen, säger James Barrett.

Mitt i: Vad är största förändringen?

– Att tjejer kommit hit, inte bara för att hänga utan för att göra något kreativt, säger Morgan Karlsson.

Simon Strömberg är handläggare på Statens kulturråd:

– Just satsningen i Fisksätra Folkets hus har varit väldigt lyckosam, bland annat torsdagsmötena för flickor och kvinnor, säger Simon Strömberg.

Mitt i: Lever nätverken vidare efter 2019?

– Det är vår absoluta förhoppning, säger Simon Strömberg.

Mitt i: Hur ser framtiden ut?

– Det är dom som bor här som kan utveckla det här. Nästa gång kanske Folkets hus inte behöver vara med utan dom gör det själva. Vi ska vara bäst på nätverkande, vi ska inte vara dom som gör det. Nu har vi sett vad som är på gång, nu ska vi kvalitetssäkra så att det får fotfäste här, säger Morgan Karlsson.

James Barrett och Morgan Karlsson ser ett intresse bland Fisksätra invånare att medverka i de olika projekten