Utbyte. ”Hur lockar vi unga från Flemingsberg och Visättra att plugga vidare? Det måste finnas ett bättre utbyte mellan högskolan och grundskolorna i området”, säger Dina-Maria.

Miljonprogram och världsledande forskning - Så kan Flemingsbergs skilda världar byggas samman

Ena sidan miljonprogram, andra sidan högskolor och forskning. Nu ska en stad byggas mitt emellan de skilda världarna i Flemingsberg. En helt ny stadskärna planeras med centrum, bostäder och mötesplatser. Hur ska det gamla gå ihop med det nya?

  • Publicerad 11:46, 5 maj 2016

Flemingsbergsbo. Dina-Maria Jerari ser fram emot en ordentlig medborgardialog om utmaningarna och lösningarna i utvecklingen av Flemingsberg.

Här finns Sveriges bästa skolor och världsledande forskning. Ändå är det inte många som sätter sin fot på andra sidan.

– Det är viktigt att få med sig oss som bor här i dag. Annars riskerar man att bygga fast sig i den segregation och uppdelning som redan finns idag.

Det säger Flemingsbergsbon Dina-Maria Jerari som engagerat sig i områdets utveckling. För ett år sedan var hon och två barndomskompisar med i Södra Sidan och berättade om bristen på medborgardialog om Flemingsbergs framtid.

– Sen dess har folk fått bättre koll på planerna. De har läst om dem i tidningarna. Kommunen har börjat tala om dialog, men än så länge har det inte hänt så mycket. Många känner fortfarande att deras synpunkter inte har betydelse.

Två olika världar

Bjuds inte Flemingsbergsborna in tidigt i processerna finns risken att dagens segregation byggs in i det nya, tror Dina-Maria.

I dag består Flemingsberg av två skilda världar. Ena sidan av Hälsovägen miljonprogramsbostäder. Andra sidan högskola och forskning.

– Här finns Sveriges bästa skolor och världsledande forskning. Ändå är det inte många som sätter sin fot på andra sidan. 

Det saknas naturliga kopplingar mellan de två sidorna. Det finns inga utbyten.

– Varför gör inte Annerstaskolan besök och projekt tillsammans med högskolan? Och högskolan Annerstaskolan? Det krävs mer än planer på fysisk bebyggelse.

LÄS OCKSÅ: "Det behövs en plan för integrationen i Flemingsberg"

I vår ska kommunen ta fram inriktningen för den nya stadskärnan som ska byggas vid tågstationen. Enligt kommunens vision ska stationen utvecklas till ett resecentrum – en centralstation för Södertörn. Med pendeltåg, bussar och fjärr- och regionaltåg. Och förhoppningsvis Spårväg syd, som ska knyta ihop Flemingsberg med Kungens kurva och Älvsjö.

LÄS OCKSÅ:   Flemingsberg: nya centralen?

Här ska också ett nytt centrum växa fram, med affärer men också caféer, kultur, kommunal service och mötesplatser. Spännande planer som kan gynna alla i Flemingsberg. En stor medborgardialog ska dras igång till hösten.

Inkludering är nyckeln

Dina-Maria hoppas att kommunen når ut på riktigt och tar till vara på de kunskaper som finns i området.

– Det är viktigt att vi som bor här idag känner oss delaktiga och känner ett ägandeskap i det nya Flemingsberg. Att vi har en lika självklart plats i det nya, precis som forskarna och företagen som flyttar hit. Det är en nyckel till att lösa segregationen.

LÄS OCKSÅ: Nu börjar bygget av staden Flemingsberg

Södra Sidan: Flemingsbergs framtid

Flemingsberg ska växa med 7 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser. Från förort till stad, med nya mötesplatser, butiker, kaféer och idrottshallar.

LÄS OCKSÅ:

Nu börjar bygget av staden Flemingsberg

Flemingsberg: nya centralen?

"Det behövs en plan för integrationen i Flemingsberg"

Flemingsberg växer från förort till stad

Gå med i vår facebookgrupp ”Södra Sidan: Huddinges framtid” och delta i diskussionerna om samhällsutvecklingen!

Visa merVisa mindre

Flemingsbergsdalen.  Intill tågstationen byggs de första etapperna av den nya stadskärnan. I år står här cirka 200 hyresrätter, ett Ica Maxi och en ny sporthall. Under hösten har kommunen startat planeringen för kommande etapper som innehåller ytterligare bostäder, hotell och butiker.

Ny stadskärna. Vid nästa kommunstyrelse tas beslut om att ta fram ett program för utvecklingen av en ny central stadskärna i Flemingsberg. Foto: Huddinge kommun