Fler ska lockas att njuta av naturen längs Magelungen. Foto: Mattias Kamgren

Miljoner satsas på gångstråk vid Magelungen

Staden satsar 24 miljoner i ett pilotprojekt på att förbättra stråket mellan Fagersjö och Farsta strand. Nya gångvägar, bryggor, bättre utsikt över vattnet och fler toaletter står på listan.

  • Publicerad 20:37, 4 apr 2017

Det är inte länge sen strandpromenaden vid Magelungen fick en ansiktslyftning med upprustad gångbrygga och fler bänkar. Men det kan bli ännu bättre. Trafikkontoret har valt ut sträckan mellan Fagersjö och Forsån som pilotprojekt i en satsning på rekreationsstråk.

Bättre utsikt och fler toaletter

– Vi valde mellan fem olika sträckor. En annan var mellan Fagersjö och Rågsved men det hade blivit för dyrt, säger Christina Söderström Lööf, landskapsarkitekt på trafikkontoret.

Det fem kilometer långa stråket längs Magelungen är tänkt att knyta ihop Fagersjö med Farsta på ett tydligare sätt än idag. Några av åtgärderna är:

*Gallring och nya gångvägar för bättre kontakt med vattnet.

*Cykelparkering i anslutning till stråket.

*Fler toaletter längs vägen.

*Asfaltering av vissa delar för bättre tillgänglighet.

Medborgarna får tycka till

– Vi hoppas även kunna utöka sträckan med gångbryggor som följer vattnet och tillföra aktiviteter längs vägen som utegym och grillplatser, säger Christina Söderström Lööf.

Just nu pågår arbetet med ett gestaltningsprogram. Två skolklasser på Thorildsplans gymnasium, med inriktning på arkitektur och design, har varit med och lämnat förslag. Tanken är också att invånarna ska få tycka till genom medborgardialog.

Klart 2019

Planen är att det piffade stråket ska vara klart 2019.

– Kan vi få fler att ta sig ut i naturen, då har vi lyckats bra, säger Christina Söderström Lööf.