På g. Vid Bromma blocks är spåret för tvärbanan snart färdig. Foto: Mikael Andersson

Miljonbidrag går till tvärbanans Kistagren

Trafikverket skjuter till 310 miljoner för utbyggnaden av tvärbanan. Men kravet är åtgärder från kommunerna som ska leda till fler hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

  • Publicerad 11:43, 10 jun 2020

Varje år delar Trafikverket ut statligt stöd till kommuner eller regioner via ett så kallat stadsmiljöavtal. För Region Stockholm, Stockholms stad och Sundbybergs stad innebär det 384 miljoner kronor i kassan.

– Stadsmiljöavtal innebär att Trafikverket medfinansierar åtgärder som bidrar till hållbara transporter genom kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska uppfylla olika krav som energieffektivitet och låga miljöutsläpp, säger Anna Liljehov, nationell samhällsplanerare på Trafikverket.

Allra mest pengar, 310 miljoner, går till etapp två i utbyggnaden av tvärbanans Kistagren mellan Bromma flygplats och Ursvik Norra. Men här finns även stöd för den gångtunnel som planeras mellan Annedal och Solvalla, samt gång- och cykelbron över Enköpingsvägen.

LÄS ÄVEN: Ett steg närmare gångtunnel under Ulvsundavägen

LÄS ÄVEN: Nu stängs bron mellan Ursvik och Rissne av

Kräver motprestationer

För att få beviljat bidrag inom stadsmiljöavtalet krävs det att kommuner och regioner levererar motprestationer.

– Motprestationen i sig ska leda till antingen en ökad andel hållbara transporter eller ett ökat bostadsbyggande. Det är andra åtgärder än det man sökt stöd för, en större insats som ska främja stadsmiljön, säger Anna Liljehov.

För Sundbybergs stad innebär motprestationerna bland annat en detaljplan för Rissne centrum där 250 till 300 bostäder planeras, att bygga 450 bostäder i västra Ursvik samt bygga om delar av Ursviksvägen till bygdeväg.

Stockholms stad ska i sin tur genomföra åtgärder på elva platser längs Spångavägens pendlingscykelnät för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Man ska även bygga 2000 cykelparkeringar på allmän platsmark under 2020.

Dock hade Region Stockholm, Stockholms stad och Sundbybergs stad ansökt om mer pengar, närmare bestämt 1,3 miljarder.

– Enligt stadsmiljöavtalet går Trafikverket inte in med mer än 50 procent, kommunen eller regionen ska stå för minst hälften. Men det kan vara så att man fått annan medfinansiering från en länsplan eller liknande, säger Anna Liljehov.

Stödet gäller fram tills år 2024.

Planen för tvärbanans Kistagren

Blir åtta kilometer lång och åker mellan Ulvsunda och Helenelund.

De nya stationerna är: Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.

Arbetet påbörjades våren 2018 av Region Stockholm, som sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. 

Hela utbyggnaden planeras vara färdig 2023.

Visa merVisa mindre