Lasse Gottfriedz och Carolina Morell från de två lärarförbunden är oroliga. Foto: Erik Lejdelin

Miljonbesparingar i Täbyskolor – skär ner på allt

Besparingar på miljontals kronor, köpstopp och lärare som går på knäna. Nu larmar båda lärarförbunden i Täby om att skolornas ekonomi är i botten. – Kan inte vara något annat än ett systemfel, säger Carolina Morell, Lärarförbundet och Lasse Gottfriedz på Lärarnas riksförbund.

  • Publicerad 14:30, 23 okt 2018

Det är kärva tider i Täbys skolor. De kommunala skolorna förväntas gå mot 10 miljoner i underskott. Pengar som nu ska sparas in.

De två facken har inte sällan olika åsikter i sakfrågor men nu varnar båda för kännbara konsekvenser.

– Föräldrar kommer att upptäcka att det blir färre behöriga lärare, vikarier som inte sätts in, elever som får gå hem tidigare från skolan och att grupperna växer, säger Carolina Morell, ordförande i Lärarförbundet i Täby.

De två förbunden är överens om att någonting måste göras med ekonomin för Täbys grundskolor. Foto: Erik Lejdelin

Få vikarier sätts in

Enligt Carolina Morell sätter rektorerna inte in vikarier förrän läraren varit sjuk i tre dagar. Fram till dess förväntas kollegor täcka upp.

Så illa har det varit att elevassistenter och fritidspedagoger fått gå in som lärare.

– Elevers stöd blir lidande och läroplanen för fritids följs inte. Till slut går det inte att trolla längre.

Förutom vikarier har utbildningschefen uppmanat skolorna att dra in på sudd och pennor.

Upplever ni det som att det råder köpstopp?

– Det som uttrycks är att det råder besparingar. Men säger skolchefen att man ska vara restriktiv med alltifrån sudd till organisation kan det vara svårt att tolka det på något annat sätt.

En konsekvens som upprört lärarna ordentligt, menar Carolina Morell, är att många blivit tillsagda att sänka ambitionerna.

– Då blir man ju ifrågasatt som lärare, vi vill hellre se en kvalitativ utbildning snarare än en kvantitativ.

Täby både bäst och sämst

Täby är nästan sämst i landet när det kommer till lärartäthet, och enligt Lärarförbundets undersökning är de inte mycket bättre på att anställa utbildade lärare.

Ändå är skolresultaten fortfarande höga. Det är lärarna som får betala priset, menar facken.

– Vi är väldigt lojala mot våra elever och vårt yrke. Det är givetvis bra, men när man blir för lojal finns det stora risker att man bränner ut sig, säger Lasse Gottfriedz, ordförande i Lärarnas riksförbund.

– Det finns helt enkelt för lite pengar. Alla kommunala skolor förutom ett fåtal visar på underskott. Det kan inte vara något annat än ett systemfel.

Carolina Morell håller med.

– Vi blev förvånade när de sänkte skatten med 10 öre. Varför satsar man inte denna sänkning på skolan istället? fyller Carolina Morell i.

Lasse Gottfriedz säger att det måste vara ett systemfel när nästan alla grundskolor går back i Täby. Foto: Erik Lejdelin