Dogge Doggelito brukar gå i området. Han gjorde nyligen en låt som varnar för miljöfaror. Foto: Stefan Källstigen

Miljögifter kan finnas vid stenmassorna längs E4

Stenlandskapet runt motorvägen i norra Botkyrka har knappast undgått någon. Botkyrka kommun och Skanskas vision är 4 000 nya jobb i det nya området ”Södra Porten” i närheten av Botkyrka kyrka. Men både Naturskyddsföreningen, miljöinspektörer och andra intressenter befarar att det finns föroreningar i området.

  • Publicerad 17:17, 15 okt 2018
 Nu ska bergmassor från Förbifart Stockholm läggas ut även på området nedanför Botkyrkabacken. Men det är inte helt utan problem.

Bergmassor på båda sidor E4/E20. I december förra året började Skanska köra ut sten mellan Botkyrka kyrka och Shell i Eriksberg. Foto: Stefan Källstigen.

Redan 2006 varnade kommunen själv för vad som kan finnas i marken. När Husmässan skulle etableras på platsen skrev kommunens miljöutredare att det förekommit illegal tippning i området och att det kan finnas förorenade massor i  marken.

Miljöenhetens varning från december 2006. Dokumentet skrevs då Husmässan inför att Husmässan skulle etableras i området. Foto: Anders Björklund

Husmässans ägare Thomas Hahn som arrenderat marken i området och nu tvingats flytta har länge legat i strid med Botkyrka kommun och Botkyrka Södra Porten AB. Han varnar för att tyngden från massorna kan sätta föroreningar i rörelse.

– Det kan finnas vad som helst här, säger Thomas Hahn.

En stenkross finns på området. Husmässans vd Thomas Hahn intill en av högarna med bergmassor som krossats. Foto: Stefan Källstigen.

Med på sitt lag har han artisten Dogge Doggelito som nyligen gjorde en raplåt som varnar för miljöförstöring i området. Dogge Doggelito brukar promenera i området.

– Ska man skita i miljön i norra Botkyrka, deklarerar han upprört.

Dogge Doggelito varnar för miljöförstöring i en ny låt. Han har promenerat i det här området hela livet. Foto: Stefan Källstigen.

Skanska och Botkyrka Södra Porten AB låter nu dock meddela att de tänker undersöka marken innan mer tunnelberg läggs ut.

Vet Skanska något om vad som finns i marken nedanför Botkyrkabacken?

 – Vi har inte full insikt i dag, då vi först nyligen fått tillgång till delar av området. Vi påbörjar nu analys av marken och kommer att göra övergripande geotekniska och miljömässiga undersökningar av markområdet då nuvarande hyresgäst är avflyttad, säger Olle Rundgren som är kommunikationsansvarig på Skanska.

Han har då stämt av sitt svar med Botkyrka Södra Porten AB – bolaget som Skanska äger tillsammans med Botkyrka kommun.

Miljöinspektörer håller koll

Miljöinspektören Elna Topac jobbar på kommunens miljöenhet. De sköter tillsynen i området och kallade nyligen både Skanska och Botkyrka Södra Porten AB till möte med anledning av marken vid Botkyrkabacken. Även kväveföroreningar från dynamitrester på tunnelberget var på agendan på mötet, något Naturskyddsföreningen också varnar för. Vad mötet mynnande ut i var i skrivande stund ännu inte offentliggjort.

Vet ni var i området det kan finnas illegalt tippat avfall eller förorenade massor?

– Utifall det har tippats illegalt på platsen så är det så klart svårt att veta var det hamnat någonstans. Och det är annorlunda med en schaktmassetipp för det blir komplext när det tippats massor från diverse olika områden. Ska man få reda på detta så får man ha en väl genomtänkt provtagningsplan som täcker in området. Men vi har ganska nyligen börjat driva frågan och det finns ännu inget beslut om några provtagningar, säger miljöinspektören Elna Topac.

Fakta

Det här är Södra Porten

✔️ I flera år har Skanska i samråd med Botkyrka kommun låtit lägga ut bergmassor på marken i norra Botkyrka.

✔️ Målet är att på sikt skapa området Södra Porten med 4 000 nya jobb i butiker och andra företag.

✔️ Framöver tas ytterligare mark i anspråk för bergmassorna.

✔️ Stenarna kommer till stor del från Förbifart Stockholm där Skanska har ett viktigt uppdrag – att ta hand om massorna när tunneln grävs fram.

✔️ I snitt har 24 000 ton tunnelberg per vecka lagts ut.

✔️ Men bergmassorna som läggs ut i området fyller också ett annat syfte.

✔️ Bergmassorna ska stabilisera den våta marken i området som enligt planen och förhoppningarna senare bebyggs med företags- och butikslokaler och bland annat en ny Hågelbyled.

Visa merVisa mindre