Flaten. En av Stockholms populäraste badsjöar har inte bra kemisk status. Nyligen gick en rekommendation ut om att inte äta fisk från Flaten och flera andra sjöar mer än 2-3 gånger per år. Foto: Arkivbild: Karin Nilsson

Miljöföroreningar för höga i Flaten

Flatens kemiska status är inte bra. Flera miljögifter ligger över uppsatta gränsvärden. Nu finns planer för att göra något åt det, bland annat två dagvattendammar i Skarpnäck.

  • Publicerad 16:54, 7 jul 2022

De som badar i Flaten behöver inte vara oroliga enligt miljöförvaltningens projektledare Hillevi Virgin.

– Det är inga akut toxiska ämnen och ingen fara att bada eller få en kallsup. Flaten är en av de finaste sjöarna i Stockholm och har god ekologisk status, säger Hillevi Virgin.

Däremot finns miljöföroreningar som överstiger de av EU uppsatta gränsvärdena (se faktaruta).

Varifrån dessa kommer är inte känt men det rör sig förmodligen till stor del om historiska synder. Stockholms stads huvudmisstankar när det gäller nytillförsel riktas mot dagvattnet från bebyggelsen i Skarpnäck, däribland hårt trafikerade Tyresövägen.

Enligt staden kan miljögifter också komma ifrån förorenad mark efter det gamla flygfältet och från spillvatten från läckande ledningar.

Dammar ska skydda sjön

Därför har staden och Stockholms vatten och avlopp tagit fram ett åtgärdsprogram med 19 punkter. Bland förslagen:

‣ Dagvattendamm på gräset mellan Skarpnäcks industriområde och Tyresövägen.

‣ Dagvattendamm mellan Hemköp Skarpnäck och Skarpnäcks koloniområde.

Tanken med nämnda åtgärder är att partiklar med föroreningar ska stanna kvar och inte nå sjön.

Men smakar det för Flaten så kostar det för skattebetalarna. Åtta anläggningar uppskattas totalt kosta 67–90 miljoner kronor.

Bland förslagen finns också 11 punkter som bland annat gäller tillsyn av industri och enskilda avlopp i koloniområden liksom kontroll av dagvattensystem.

En svårt match

Om tre år ska staden göra en utvärdering av då hittills genomförda åtgärder liksom läget i sjön. Målet är god kemisk status år 2027.

– Det är komplicerat. Vi har fortfarande för lite kunskap om källorna till ämnena och jag tror personligen det blir svårt att uppnå god kemisk status då. Samtidigt blir åtgärderna en buffert med tanke på kommande byggen i området och ytterligare påverkan av vattnet, säger Hillevi Virgin.

Miljögifter långt över gränsvärden

PFOS är ett numera förbjudet ämne som använts i bland annat kläder, teflonpannor och brandssläckningskum. För att uppnå god kemisk status behöver värdena i Flaten förbättras med 6 procent.

TBT är ett ämne som finns i numera förbjudna båtbottenfärger. Värdena i Flaten behöver förbättras med 82 procent för att nå god kemisk status.

Kvicksilver är ett metalliskt grundämne som numera är förbjudet i många produkter. Senaste uppmätta halten i Flatens fisk ligger på 160 mikrogram per kilo, EU:s gränsvärde är 20.

PBDE är en kemisk förening som används som flamskyddsmedel i exempelvis möbler, fordon och elektronik. I fisk i Flaten har som mest uppmätts 0,44 mikrogram per kilo. Gränsvärdet är 0,0085.

Dagvatten kallas det vatten som rinner när det regnar eller smälter snö på exempelvis tak, vägar och parkeringar.

Visa merVisa mindre

Foto: Arkivbild: Sacharias Källdén