Får vänta. Politikerna vill se en annan kalkyl för vägbygget vid Bollmoravägen. Foto: Sandra Samppala

Miljardförslag ska arbetas om

Det planerade vägbygget vid Bollmoravägen kan komma att kosta upp till en miljard. Politikerna är överens om att det är för dyrt.

  • Publicerad 12:12, 23 nov 2021

Mitt i Tyresö har tidigare berättat om vägbyggeplanerna. I dem ryms busskörfält, gång- och cykelbanor och ombyggda korsningar.

Sträckan är drygt två kilometer av Bollmoravägen från Lidl till Siklöjevägen/Simvägen samt 800 meter av Njupkärrsvägen från Willys till Studiovägen.

Kostnaden? Den uppskattas till mellan 600 till 1 000 miljoner kronor under perioden 2020–2030, som Mitt i Tyresö skrev om nyligen.

Frågan var uppe som ett informationsärende på senaste kommunstyrelsemötet.

– Det är för mycket pengar för vägsträckan. Vi måste hitta en annan lösning, antingen hitta något sätt att göra det billigare eller sänka ambitionsnivån utifrån det förvaltningen har skissat på, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen

Eniga politiker

Politikerna på mötet var eniga, enligt honom.

– Ursprungstanken var att ta ett beslut om helheten men alla insåg att vi kan inte lägga så mycket pengar på det.

Korsning får vänta

Kommunen skulle vilja börja med korsningen, vid brandstationen, där Bollmoravägen möter Njupkärrsvägen.

– Vi vågar inte gå igång med den korsningsombyggnaden förrän vi ser en rimlig kalkyl på helheten, säger Mats Lindblom.

I väntan på det:

– Vi efterlyser i stället mer kortsiktiga åtgärder för att förbättra flödet i korsningen.

Detta har hänt

Sedan 2018 har kommunen utrett trafiksituationen och studerat och förprojekterat delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen.

Stadsbyggnadsutskottet röstade i juni i år igenom att ta fram ett förslag till ny detaljplan för korsningen där Bollmoravägen möter Njupkärrsvägen.

I augusti beslutade kommunstyrelsen att ge startbesked för projekteringen av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen–Njupkärrsvägen samt upphandling av teknikkonsulter.

På senaste kommunstyrelsemötet tidigare i november togs den uppskattade kalkylen upp som ett informationsärende.

Visa merVisa mindre