Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) på onsdagens pressträff. Foto: Anna Z Ek

Miljarder ska få dig att ta cykeln till jobbet

Den förra majoriteten satsade en miljard på cykelutbyggnad. Nu blir det en ny cykelmiljard de kommande fyra åren. Totalt satsas 1,5 miljard kronor på ökad framkomlighet för cykel, gångtrafikanter och bussar.

  • Publicerad 04:59, 15 nov 2018

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har blivit känd för sin cykelsatsningar under den rödgrönrosa mandatperioden. Och utbyggnaden av cykelbanor fortsätter att prioriteras under det grönblå styret.

– Vi satsar 1,5 miljard på cykel, gång och kollektivtrafikåtgärder, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

De senaset fyra åren har Stockholm satsat en miljard kronor på utbyggnaden av cykelvägar. Nu öronmärks ytterligare en miljard kronor för cykelsatsningar de kommande fyra åren.

Samma summa oavsett majoritet

Här verkar partierna överens. Det stod klart redan i våras att den förra majoriteten också ville satsa ytterligare en miljard kronor under de närmaste fyra åren.

Målet är att minst 15 procent av alla transporter i högtrafik i Stockholm ska göras med cykel 2030.