Långsjön fylls med rent kranvatten motsvarande en och en halv Globen. Foto: Mostphotos

Miljarder liter dricksvatten pumpas ut i sjöar

Varje år pumpas 900 miljoner liter rent dricksvatten ut i Långsjön – som i volym motsvarar en och en halv Globen. Kranvatten fyller på flera vattendrag i Stockholm, och så har det varit i över 20 år. – Det är inte en långsiktigt lösning, säger Mats Lindqvist (MP), ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall. Men man kommer inte att prioritera frågan.

  • Publicerad 15:14, 16 okt 2018

Stockholm Vatten och Avfall tillsätter årligen närmare 900 miljoner liter rent dricksvatten till Långsjön. I volym motsvarar det ungefär en och en halv Globen. Det har man gjort sedan 2002 – i 16 år. Sammanlagt har man fyllt på en volym motsvarande 24 Globen.

Anledningen till det är att mycket av det naturliga dagvattnet – regnvattnet – har fått ledas bort när områdena runt sjön har bebyggts. Utan tillförsel av vatten skulle sjön torka ut.

Är det en rimlig lösning att tillsätta rent dricksvatten i sjöar och vattendrag? 

– Ja, det har varit rimligt fram till nu. Utan påfyllningar skulle dessa sjöar och vattendrag inte finnas, säger Mats Lindqvist (MP), ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall och fortsätter:

– Men att fylla på sjöar och bäckar med dricksvatten är naturligtvis inte en långsiktig lösning ur en etisk synpunkt.

Stockholm Vatten och Avfall pumpar ut rent dricksvatten i flera sjöar och vattendrag i Stockholm. Mitt i berättade i förra veckan att Igelbäcken på Järvafältet fått miljontals liter rent kranvatten sedan mitten av 90-talet.

Trekanten i Gröndal fylls varje år på med rent dricksvatten i volym motsvarande en ny sjö med vatten. Sjön saknar i dag helt naturliga tillflöden av vatten och skulle också försvinna utan tillförsel av vatten.

Rent dricksvatten fyller flera sjöar

När det gäller Igelbäcken finns en vattendom från 1995 som säger att tillförseln inte får understiga fem liter per sekund. Men ingenstans i domen står det preciserat vilken typ av vatten eller på vilket sätt som det ska tillsättas.

Att fylla på sjöar och bäckar med dricksvatten är naturligtvis inte en långsiktig lösning.

Mats Lindqvist (MP) ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall

I fallet Långsjön och Trekanten finns inte några miljödomar där krav på tillförsel ställs. Bestämmelserna kring dem kommer från Stockholm Vatten och avfalls vattenvårdsarbete.

Trots att Mats Lindqvist (MP) inte ser det som långsiktiga lösningar tänker han inte försöka riva upp någon miljödom eftersom att han anser att det allvarligt skulle skada de sjöar och vattendrag, som behöver den här påfyllnaden. 

– Vi behöver dock hitta andra sätt att fylla på och upprätthålla dessa vatten. Till exempel med vatten som inte är fullt så renat som dricksvatten är. Men det kräver en hel del tekniska installationer, som inte finns på plats i dag.

Inte en prioriterad fråga

– Vid Trekanten skulle det inte vara så svårt göra en pumpanläggning, eftersom att Mälaren är nära. Det är svårare med Långsjön där man måste ta hänsyn till bland annat höjdskillnader när vattnet ska ledas, säger Mats Lindqvist.

Men att hitta lösningar är inte en en prioriterad fråga.

– Det blir något som vi får jobba med mer på sikt, det ligger inte högt på prioriteringslistan. Vi har gott om vatten och andra frågor att arbete med.